نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پی جویی کانسارهای کروم و پلاتین در اولترا بازیکهای باخترانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حریری علی (مسئول طرح)
اسفندیاری بیژن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

سپاس ایزد منان را که توفیقمان داد پس از مطالعات و کوششهای فراوان، طرح پی جویی کانسارهای پلاتین و کروم را به پایان برده و گزارش حاضر را تهیه نماییم.
در زمینه شروع طرح و مسایل و مشکلات آن در گزارش مقدماتی مطالبی آمده است که به همان مقدار بسنده نموده از تکرار مکررات پرهیز می نمایم ولی از تمامی مشکلات موجود ذکر این مورد کافی است که مدتهای مدید بدنبال تجزیه شیمیایی نمونه های طرح بودیم و از سوی آزمایشگاههای مختلف یا نوبتهای طولانی مطرح می شد و یا تجزیه ناقص نمونه ها که هیچکدام مدنظر نبود تا اینکه با همکاری شاخه شیمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم این مهم با صرف سه ماه وقت به انجام رسید که در اینجا باید از همه آن عزیزان جهادگر صمیمانه تشکر نمایم.
در راستای انجام این طرح منطقه ای به وسعت قریب هفتصد کیلومترمربع مورد پی جویی مقدماتی قرار گرفت. اگرچه عنوان طرح مربوط به دو عنصر کروم و پلاتین می شد اما در طی پی جویی اغلب تمرکزهای مشکوک سایر عناصر فلزی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی منطقه طرح معطوف به روشهای پی گردی صحرایی می شد و روشهای ژئوشیمیایی تنها در چند نقطه محدود استفاده شد که این بیشتر به خاطر محدودیتهای مالی بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):