نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فرآیند عکاسی با تکیه بر ظهور رنگی و سیاه و سفیدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

توجه به آمار جمع آوری شده در زمینه مقدار و ارزش واردات محصولات عکاسی (انواع فیلمها، کاغذها، محلولهای فرآیند و...) و دریافت حجم وسیع و قیمت بالای این مواد و آشنایی ضمنی با مقوله ظهور و ثبوت و چاپ فیلم و موجود بودن مراکز عمده مصرفی (در زمینه های علمی - حرفه ای و هنری) در داخل کشور، ما را بر آن داشت که در جهت تحقق خودکفایی اقتصادی در زمینه عکاسی (یکی از بخشهای مصرفی)، آغاز به کار کنیم. در هر صورت برداشتن یک بار از روی دوش صنعت و اقتصاد بیمارمان را از وظایف عمده خود احساس کرده و می کنیم.
در ابتدای کار می بایست با تمامی زمینه های شیمیایی موجود در علم عکاسی با منابع جدید آشنا شده و سپس طرحهای جامع و کاملی در زمینه های متفاوت آن با توجه به امکانات موجود و اقتصادی بودن آن، در داخل کشور انجام دهیم.
با توجه به اینکه هیچ مرکز خاصی تا بحال در این زمینه کار اساسی انجام نداده بود و موارد انجام شده صرفا مقطعی بودند، لذا می بایست یک طرح صرفا مطالعاتی در جهت آشنایی با این زمینه ها، تعریف کرده و پس از ریزکردن اصول و رئوس، طرحهای مورد نظر را پیشنهاد می کردیم.
و خلاصه کلام اینکه هدفمان دریافت این نکته بود که آیا می توانیم یک مرکز تهیه محصولات عکاسی در ایران داشته باشیم یا خیر؟ و اگر نه در تمام بخشها، لااقل در چند درصد آن؟
امیدواریم با گزارش حاصل در این زمان محدود به جواب سوالمان رسیده باشیم، و چون در فراگیری ابتدایی این علم لذت بسیار بردیم، دریغمان آمد که هر چه را فرا گرفته ایم، هر چند بصورت تیتری و عنوانی (بدلیل ضیق وقت) برای خوانندگان مطرح نسازیم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):