برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه بهبود و توسعه فناوری لازم به منظور تولید گیاهان زینتی صادراتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی گیاهی- تکوین

پژوهشگران: 
زینالی امینه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

صنعت گل های شاخه بریده سال هاست که در حال رشد است. در ایران نیز با وجود مزیت نسبی وضعیت آب و هوایی متنوع و توسعه روبه رشد این صنعت در سال های اخیر بخش قابل توجهی از پرورش گل و گیاهان زینتی (حدود %80) در حال حاضر با شیوه های سنتی و در فضای باز صورت می گیرد.
کشت های گلخانه ای اهمیت اقتصادی بالایی دارند. بنابراین، استفاده از گلخانه ها طبق استانداردهای جهانی و مهندسی ساز می تواند میزان تولید گیاهان زینتی را بالا برده و از طرفی موجب افزایش ارزآوری و صادرات آن گردد. بنابراین، جهت احداث این گونه گلخانه ها نیازمند به شناخت تجهیزات گلخانه ای است. تعیین بازارهای هدف صادراتی و مسیر اولیه صادرات، احداث سردخانه و سیستم حمل، تهیه استاندارد، برقراری ارتباطات منظم، تشکیل اتحادیه و تقویت آن ها، ارتباط دانشگاهی، آموزش و ترویج تولیدکنندگان، ارتباط با صنایع جانبی سبب می گردد که صنعت گیاهان زینتی متقاضی فناوری های نوینی شده و درنتیجه در جهت بهره ور شدن و بهبود و اصلاح حرکت نماید.
از اهداف اجرای این طرح می توان کمک به بهبود وضع تولیدات گلخانه ای، کمک به گسترش صادرات گیاهان زینتی، تولید گل های با ارزش بالاتر، تغییر ساختار واحدهای تولید گیاهان زینتی، حرکت به سمت بازار جهانی و رقابت پذیری را ذکر نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):