برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ازدیاد نهال گردو از طریق پیوندگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
عبادی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق، یافتن راهی مناسب برای پیوند اقتصادی گردو است تا از این طریق بتوان باغاتی مدرن و اقتصادی از این محصول مهم در کشور ایجاد نمود که محصول آن ها مشخص، یکنواخت و از نوع برتر باشد. اهمیت این تحقیق به خصوص، زمانی مشخص می شود که وزارت کشاورزی قصد دارد اراضی وسیعی را به کشت این محصول مهم اختصاص دهد و لذا نیاز به داشتن نهال های پیوندی دارد که نوع محصول آن ها مشخص و از کیفیت بالایی برخوردار باشد.
با توجه به انتخاب تعدادی کلن های با کیفیت بالا توسط بخش تحقیقات باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، این تحقیق می تواند زمینه را برای استفاده تجاری از کلن های انتخاب شده فراهم آورد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):