برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مفهوم آزادی و قانون در اندیشه های امام خمینی (ره) جان لاک و منتسکیو (جلد اول)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی الهیات و علوم قرآنی

پژوهشگران: 
تمیمی رقیه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

فطرت بیدار شده انسان روزگار ما بی آنکه نافی دستاوردهای مثبت تمدن جدید باشد پلشتی های آن را بر نمی آید و در انتظار فضای تازه ای از زندگی است که در آن، طمانینه جان توام با عدالت و آزادی در بیرون و درون را تجربه کند و انقلاب اسلامی روزنه امید بخشی است به فضایی که بشر در انتظار آن است مدعای بزرگ، اما در حالی محقق خواهد شد:
اولا: اندیشه های سیاسی انقلاب اسلامی را که چراغ راه به سوی حقیقت اسلام ناب محمدی (ص) است و در گفتار و رفتار و کلام و پیام پیشوای عالیقدر این انقلاب متجلی است باز شناسیم.
ثانیا: با لحاظ دو عنصر زمان و مکان که بستر پویایی اندیشه بشری است به درک درستی از انسان و سوال های جدی او نایل آییم تا اسلام به عنوان آیینی که نه تنها به انسان دیروز که به بشر امروز و فردا تعلق دارد برتری منطق و توان خود را در حل معضلات و مشکلات بشری به تاریخ نشان دهد...
در این وادی پهناور و پرخطر گام مهمتر عبارت از شناخت و تبیین سنجیده اندیشه های (رهبر کبیر انقلاب اسلامی) است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):