نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی الگوریتم کنترلی و امکان سنجی پیاده سازی روش کنترل پیش بین تطبیقی با استفاده از کنترل کننده Delta V در تنظیم فشار خروجی رگولاتور نواحیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ کنترل

پژوهشگران: 
طلاساز علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران ـ خوزستان

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح جهت طراحی و ساخت دستگاه کنترل کننده فشار بر اساس پیش بینی فشار گاز استفاده می شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

همگام با پیشرفت های صنعتی در دنیا و به منظور تحقق اتوماسیون در صنعت داخلی گاز به ویژه شبکه های توزیع، این طرح در نظر دارد یکی از روش های به روز دنیا را در زمینه کاهش تلفات گاز در شبکه توزیع و همچنین کاهش هزینه های بهره برداری، با استفاده از تنظیم اتوماتیک فشار گاز در رگولاتورهای منطقه ای بررسی کند. شرکت های توزیع گاز در عین حال که می بایست گاز مصرفی را در یک فشار مطمئن به مصرف کننده برسانند باید حداقل فشار خطوط گاز را به منظور تامین تقاضای متغیر مصر‏ف کننده تامین نمایند. در شبکه گاز رسانی نقاطی تحت عنوان نقاط کم فشار وجود دارد که به علت موقعیت آنها و یا محدویت های لوله کشی دارای کمترین مقدار فشار گاز هستند. رگولاتورهای منطقه ای در ایستگاه های گاز به منظور تامین حداقل فشار مور نیاز در نقاط کم فشار براساس بیشترین مقدار مصرف تنظیم می گردند. مقادیر تنظیم شونده نقاط کار رگولاتورهای منطقه ای معمولا برای یک دوره سه تا دوازده ماهه ثابت می گردند. در مناطقی که تغییرات دمایی فصلی زیادی وجود دارد مقادیر تنظیم شده رگولاتورها باید براساس تغییرات فصلی تنظیم گردد. این مقادیر براساس ارزیابی فشار سیستم در زمان های پیک مصرف و وضعیت آب وهوایی تعیین می گردد. رگولاتورها باید به منظور تامین فشار مورد نیاز سیستم در وضعیت سرد آب وهوایی و پیک مصرف روزانه در مقادیر بالاتری تنظیم گردند.
اتوماسیون رگولاتورهای نواحی به شرکت های توزیع کننده گاز این امکان را می دهد که فشار سیستم گاز را به صورت زمان حقیقی مطابق با تقاضای مصرف کننده تنظیم نماید که منجر به حذف روش اپراتوری تنظیم رگولاتورها بر مبنای پیک مصرف می گردد. از سوی دیگر با کاهش میانگین فشار گاز، مزایای اقتصادی و عملیاتی را برای مصرف کننده و صنعت گاز به همراه دارد. این مزایا شامل جلوگیری از انباشتگی گاز، کاهش تلفات و نشتی گاز، نیاز به تعمیرات و نگهداری کمتر، کاهش خطای اندازه گیری کنتور ها، تخصیص بهینه نیروی کار و کاهش حوادث است. روشی که در این طرح بررسی می شود کنترل پیش بین تطبیقی است که با تخمین میزان فشار خروجی رگولاتور بر اساس الگوی مصرف (شناسه های دمایی و زمانی) باعث حذف فشار اضافی و غیرضروری گاز می گردد و میانگین فشار گاز مصرفی را کاهش می دهد. این روش به صورت تجاری در دستگاهی تحت عنوان Grid Boss از سوی شرکت Emerson ارائه شده است. ولی با توجه به تحریمات اقتصادی موجود در تهیه این دستگاه در این طرح در نظر داریم پس از طراحی الگورتیم کنترلی مبتنی بر کنترل پیش بین، عملکرد مطلوب را با کنترل کننده پیش بین همه منظوره ای که از سوی شرکت Emerson تحت عنوان Delta V ارائه شده است بررسی کنیم و پس از آن و بررسی سخت افزاری و نرم افزاری پروژه زمینه های لازم برای پیاده سازی عملی این کنترل کننده را در جهت تنظیم اتوماتیک فشار خروجی رگولاتورهای گاز فراهم نمائیم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):