نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه تولید موج فراصوت توان پایینگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی ـ نفت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ساخت دستگاه تولید موج فراصوت با توان یک صد وات.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

ساخت دستگاه در سه مرحله صورت گرفت:
مرحله اول: تهیه Transducer که بتواند میزان توان مورد نیاز را فراهم نماید.
در این مرحله اکثر افراد و ارگان هایی را که می توانستند در تهیه و ساخت Pizo و تبدیل آن به Transducer کمک کنند شناسایی گردیدند. سپس در بهترین شرایط Pizo برای ساخت دستگاه خریداری شد در ادامه با توجه به اطلاعات Pizo و همچنین با در نظر گرفتن شرایط اجرایی دستگاه به ساخت بخش الکترونیک دستگاه اقدام شد.
مرحله دوم: تهیه دستگاه نوسان ساز برای راه اندازی Transducer ها
برای ساخت بخش الکترونیک دستگاه شرایط مختلف ساخت نوسان ساز بررسی گردید. از جمله شرایط حاکم بر این دستگاه که وجه تمایز این دستگاه با سایر دستگاه های مشابه می باشد این است که دستگاه با برق مستقیم
(DC) کار کند تا میزان میرایی دستگاه کاهش یابد.
مرحله سوم: برطرف سازی مشکلاتی که در زمان کارکرد زیاد دستگاه ممکن است پیش آید
.
در این مرحله از کار با روشن ماندن زیاد دستگاه مشاهده می شود که سیستم
Switching دستگاه با توجه به سرعت زیاد باز و بسته شدن دریچه ها به شدت گرم می شود و پس از گذشت چند لحظه با دمای بالا از کار می افتد در راستای مرتفع نمودن این مشکل و رسیدن به شرایط مطلوب برای کارکرد دستگاه در مدت زمان زیاد از انواع رادیاتورها با کارایی مختلف استفاده گردید و بهترین نوع آن انتخاب و بر روی دستگاه نصب شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):