نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح بنیادهای نظری شهر در قلمرو فرهنگ اسلامیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

وجه تمایز فرهنگ و تمدن اسلامی در این است که منبعث از شریعت اسلام می باشد، شریعتی که برای تمامی ابعاد زندگی، احکامی دارد و حرکت زندگی جامعه بر اساس آن بنا نهاده شده است. اسلام یک دین مدنی است و همین مساله به شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی سرعتی بی نظیر بخشیده است. به ویژه احکام آن نقصی را که متعرض به تفکر انسانی در مراحل پیشین بود، سد کرد و دستورالعمل هایی را با خود آورد که در هر زمان و مکانی کاربرد دارد. سده های آغازین اسلام یعنی تا حدود قرن ششم هجری قمری با چهره آفرینی و تاثیر بینش اسلامی همراه بوده است و در این زمان بود که پویایی شهرهای اسلامی با توجه به فرهنگ غنی اسلامی نمایان گشت. این دوران مظهر شکوفایی علم و رواج فن و هنر در تمامی سرزمینهای فتح شده مسلمانان بود. قرن هفتم میلادی، قرنی است که اسلام نه تنها به عنوان دین با دستورالعمل های مذهبی، بلکه به عنوان یک جهان بینی برای شکل بخشیدن به جامعه، در شهر مکه تولد می یابد و در همان نخستین حرکتهای خویش برای خروج از حجاز و پیشروی به سوی بین النهرین و از آن راه، ایران و رم شرقی، نخستین شهر خویش کوفه را در خارج از محدوده های حجاز بنا می کند. طلوع اسلام، آغاز فصل عظیم تمدن بشری بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):