نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اندیشه سیاسی در جهان اسلام از فروپاشی خلافت عثمانی (جلد سوم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

مرتضی مطهری که از او به عنوان نظریه پرداز انقلاب اسلامی یاد کرده اند، اثر مشخص و مستقلی که بیانگر اندیشه سیاسی وی باشد، از خود به یادگار نگذاشته است. آنچه از آرا و عقاید سیاسی او باقی مانده در آثار مختلف ایشان پراکنده است. اگر مبانی فلسفی و انسان شناختی یک متفکر و مبانی دینی یک اندیشمند مذهبی را در آرای سیاسی او موثر بدانیم - که به واقع نیز چنین است - دامنه این پراکندگی وسعت بیشتری می یابد. به دلیل این پراکندگی، روش ما در بررسی و تحلیل اندیشه سیاسی ایشان، از آرا و نظرهای مستقیم سیاسی او آغاز و به تناسب اندیشه های فلسفی و انسان شناختی موثر بر آن اندیشه ها مطرح می شود.
در میان آثاری که وی در آن از قدرت سیاسی و لوازم و لواحق آن بحث کرده است، کتابهای اسلام و مقتضیات زمان (دو جلد)،‌ امامت و رهبری، قیام و انقلاب مهدی (عج) علل گرایش به مادیگری، سیری در نهج البلاغه، سیری در سیره ائمه اطهار، نظام حقوق زن در اسلام، جاذبه و دافعه حضرت علی (ع)، جهاد، حماسه حسینی (سه جلد)، نهضتهای اسلامی صدساله اخیر، پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی از سایر آثار برجسته تر است. امتیاز سه اثر اخیر این است که با واقعیت حکومت دینی در جامعه همراه است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):