نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بکارگیری نانوذرات نقاط کوانتومی در تشخیص زودهنگام دو سرطان شایع تخمدان و پستان در ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: ایمونولوژی فناوری نانو

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: دبیرخانه نانووزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

سرطان پستان، شایع ترین سرطان مربوط به زنان در تمام دنیا می باشد و شناخت زود هنگام آن، عامل مهمی در درمان این سرطان به شمار می رود. Her2 مهمترین بیومارکر سرطان پستان است. نقاط کوانتومی نسبت به فلوروفورهای رایج دارای مزایای متعددی نظیر درخشندگی و ثبات نوری بیشتر می باشند. در این پژوهش، به منظور طراحی روش تشخیص Her2 مبتنی بر نقاط کوانتومی، آنتی بادی های منوکلونال ضد Her2 تولید و خصوصیات آنها بررسی شد. سپس بیان Her2 در رده سلولی سرطان پستان ((SKBR3 و بافت سرطان پستان با استفاده از کن‍‍‍‍‍‍‍‍ژوگه های FITC و QDot 525 ارزیابی و مقایسه شد.
دو پپتید بخش خارج سلولی Her2 طراحی و آنتی بادی های ضد آنها با استفاده از تکنولوژی هیبریدوما، تولید گردید. ویژگی برخی از این آنتی بادی ها به روش های الایزا، ایمونوبلاتینگ، ایمونوپرسیپیتاسیون و رنگ آمیزی ایمونوفلورسنت مورد بررسی قرار گرفت. بیان Her2 بر روی رده سلولی SKBR3 و بافت سرطان پستان با استفاده از کن‍‍‍‍‍‍‍‍ژوگه های FITC و QDot 525 به روش ایمونوفلورسنت غیرمستقیم و روش LSAB ارزیابی و خصوصیات نوری کونژوگه های مذکور از جمله شدت نور (Intensity)،ثبات نوری و اندیس رنگ آمیزی مقایسه گردید.
آنتی بادی های منوکلونال تولید شده دارای واکنشگری مناسب در آزمون الایزا بودند. آزمون ایمونوبلاتینگ و ایمونوپرسیپیتاسیون نشان داد که این آنتی بادی ها می توانند باند KDa 185 مربوط به Her2 را به خوبی تشخیص دهند. همچنین در آزمون ایمونوفلورسنت غیر مستقیم و روش LSAB، این آنتی بادی ها قادر به شناسایی Her2 در سلول های SKBR3 و بافت سرطان پستان بودند. از نظر خواص نوری، QDot 525نسبت به FITC درخشان تر (p<0.000) و دارای ثبات نوری بیشتری (p<0.000) بود. همچنین اندیس رنگ آمیزی QDot 525 نسبت به FITCحداقل 5.5 برابر بود. به نظر می رسد با توجه به حساسیت بیشتر کوانتوم دات ها نسبت به فلوروفورهای رایج، استفاده از آنها می تواند در تشخیص زود هنگام سرطان راه گشا باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):