نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اندیشه سیاسی در جهان اسلام از فروپاشی خلافت عثمانی (جلد هفتم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

امیرعلی از رجال نامدار هندی بود که همواره با حرارت از اسلام دفاع می کرد و در رد تهمتها و شبهه های وارد به آن می کوشید، و با نشر مقالات عالمانه و تالیف کتابها، عملا در مبارزات استقلال طلبی مسلمانان شرکت داشت، و به ویژه از سیاست استعماری بریتانیا در خاورمیانه و هند به سختی انتقاد می کرد.
کتاب او زیر نام روح اسلام، نخست به سال
1891 انتشار یافت. مقصود او از نشر این کتاب بیدار ساختن شعور سیاسی مسلمانان بر پایه احترام به شخصیت خود و ایستادگی در برابر جهان غرب بود. اما این ایستادگی به معنی «مخالفت با هر چیز غربی نبود» و باید این مطلب را همواره در مطالعه آثار امیرعلی در نظر داشت. این کار چنان با روحیه معاصران او سازگار بود که حتی معدودی از مسلمانان فرهیخته هم توجه نیافتند که امیرعلی، اصول اسلامی را موافق اندیشه غربی بازپردازی می کند، و لذا هیچ گونه واکنشی از آن دست که در برابر «فلسفه نیچری» سید احمد خان ابراز گردیده بود، پدید نیاورد. در اینجا از بیان مسایل کلی «اصلاح» که تقریبا همه مصلحان در آن مشترک بودند تن می زنیم، اما ذکر سه نکته بسیار بجاست زیرا این سه نکته گذشته از اینکه چارچوب نظریه اصلاحی او را در بر می گیرد، و باید هر مسلمانی - صرف نظر از اینکه آنها را درست بداند یا غلط - از آنها آگاه باشد، در حقیقت جزء عناصر مکمل تفکر اسلامی جدید قرار گرفته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):