نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت یک دستگاه فیلتر کیسه ای برای کوره و یک دستگاه الکتروفیلتر برای کلینگر کولرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
توفیقی حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: شرکت سیمان کارون

خروجی طرح: 

با نصب این تجهیزات غبار خروجی، از فیلتر کیسه ای به میزان50mg NM3 و غبار خروجی از الکتروفیلتر کولر35mg NM3 خواهد بود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

از جمله قسمت های کارخانجات سیمان که نیاز به فیلتر هوای خروجی آنها دارد کوره و کلینر کولر آنهاست. در این طرح نسبت به طراحی یک دستگاه فیلتر کیسه ای برای کوره کارخانه سیمان کارون و همچنین یک دستگاه الکتروفیلتر برای قسمت کلینرکولر کارخانه اقدام گردید وزن تقریبی تجهیزات طراحی و ساخته شده 670 تن است که با نصب آنها گازهای خروجی از دودکش های قسمت های مذکور تصفیه و به حد مجاز محیط زیست رسیده غبار خروجی از فیلتر کیسه ای به میزان50mg NM3 و غبار خروجی از الکتروفیلتر کوبر به35mg NM3 خواهد رسید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):