نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و پیاده سازی نمایه سازی استنادی در سطح مقالات و نشریات علمی و پژوهشیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی کامپیوتر

پژوهشگران: 
رفیعی مهر بهنام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح در قالب سرویس های اطلاعاتی و گزارش های استنادی در پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی www.sid.ir ارائه گردید که جامعه علمی کشور (اساتید، محققین، دانشجویان و ...) می توانند از آن استفاده کنند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

این سرویس برای ایجاد یک ابزار پژوهشی بین مقالات علمی و نشریات علمی پژوهشی کشور برای یافتن مقالات علمی مرتبط با یک موضوع و همچنین به منظور تعیین اعتبار نشریات علمی پژوهشی کشور به عنوان آثار علمی (با توجه به آثار علمی که به آنها استناد نموده اند) و همچنین میزان آشنایی جامعه علمی با آن اثر طراحی و پیاده سازی گردیده است. با ایجاد این سرویس ابزاری جهت نمایه سازی استنادی تعادلات علمی پژوهشی کشور فراهم شده است که به نمایه سازی مراجع کتاب شناسی موجود (مقالات علمی پژوهشی) پرداخته و آنها را با آثار استناد شده، پیوند می دهد. از کاربردهای این سرویس می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. کشف سیر تکامل تاریخی یک اید ه علمی با بررسی ادبیات علمی موجود
2. تعیین آثار یک زمینه پژوهشی به سایر زمینه ها و رشته های علمی
3. تعیین میزان اعتبار یک اثر علمی
4. آشکار شدن موقعیت علمی یک کشور
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):