برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی ایجاد پیشینه و مستندات پل سازی در ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
پویا رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

پل های تاریخی در ایران با قدمتی طولانی در زمان خود، دارای جایگاهی خاص در حمل ونقل و ارتباط شهر و روستاها بوده اند. به طوری که هر یک نشان دهنده مهندسی ماهرانه در امر پل سازی در کشور است. بسیاری از این پل ها، پس از گذشت مدت زمان طولانی، تنها به خاطره ها سپرده شد و از نقش و نام آنها جز داستانی بر زبان پیرمردان سالخورده روستایی چیز دیگری بر جای نمانده است.
برای سیاست های دولت مبنی بر حفظ هویت فرهنگی و ملی، وظایفی در زمینه نگهداری، تعمیر و ترمیم و همچنین، حفظ مستندات این بناهای تاریخی در کشور بر عهده مراکز، سازمان ها، انجمن ها، کتابخانه های وزارتخانه ها و ارگان های مرتبط با این مقوله نهاده شده است. مراکز و سازمان های فوق در زمینه جمع آوری اطلاعات و مستندسازی پیشینه پل های تاریخی در ایران، اقداماتی را انجام داده اند. برخی از این مراکز و سازمان های متولی این امر و برخی دیگر به عنوان مراکزی در جهت ذخیره سازی و نگهداری این مستندات وظایفی را بر عهده دارند.
در همین باره، به دلیل عدم وجود پایگاه و منابع اطلاعاتی یکپارچه و منسجم، از پیشینه و مستندات پل سازی در ایران، پژوهشی در حوزه امکان سنجی ایجاد پیشینه و مستندات پل سازی با اهداف زیر شکل گرفت:
-تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه در مهندسان توانای ایران
-آشنا ساختن مردم با ارزش های گرانبار تاریخ و فرهنگ ایران
-راهکارهای تبادل اطلاعات تخصصی در زمینه پل سازی و پل های تاریخی ایران در سطح بین المللی
-انتقال اطلاعات و سوابق و پیشینه پل سازی به محققان و پژوهشگران و مهندسان
-ایجاد و تبیین نحوه ثبت و نگهداری اطلاعات مستندات پل های تاریخی کشور
-آشکار سازی جایگاه ونقش معماری پل های ایرانی در حوزه مهندسی
-وجود الگوی یکپارچه در سراسر کشور درجهت مستندسازی متحدالشکل پل های قدیمی کشور.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):