نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و گمانه زنی تاریخی آثار مکشوف تاریخی متعلق به دوره سلجوقی در حمام بلور (قزوین)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: مرمت و باستان شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: سازمان نوسازی و بهسازی قزوین

خروجی طرح: 

نتایج پژوهش به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

هنر حمام تاریخی بلور به عنوان یک اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران، تا اواخر دهه 1370 دارای کاربری بوده است لذا با توجه به شدت آسیب های وارده و لزوم تغییر عملکرد بر اساس نیازهای امروزی و حفظ اثر با تمامی جنبه های اصل آن نیازمند مطالعات اولیه قبل از هر گونه اقدامات مرمتی می باشد.
این مطالعات زمینه شناخت اثر را قبل از هر گونه اقدامات عملی فراهم می نماید. این مطالعات بر اساس الگوهای علمی موجود در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی صورت گرفت به نتایج جالب توجهی در زمینه کشف اشیا طبقه بندی، شناسایی، سالیابی و تغییرات کالبدی منجر شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):