نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل تنشگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

مقدمه: تحلیل تنش در قطعات مختلف سازه یکی از مراحل نهایی در طراحی بحساب آمده و بهترین قسمتی است که توسط آن طراح می تواند در مورد جنس - اندازه و شکل هر قطعه تصمیم گیری کرده و انتخاب مناسبی را داشته باشد. معمولا قبل از اینکه وضعیت تنش را در نقاط حساس محاسبه کنند با توجه به شرایط مختلف مانور و انتخاب شرایط بحرانی بارگذاری در تمام قسمتها باید مشخص شده باشد و با داشتن نمودارهای لازم از توزیع بار بر روی سازه می توان بر طبق اصول موجود در مقاومت مصالح و با تئوری الاستیسیته تنش را در هر نقطه از سازه مشخص کرد. از آنجا که در هنگام پرواز سازه تحت کلی ترین نوع بارگذاری (برش – خمش – پیچشی – کششی - و فشاری) قرار گرفته است. تنشهای موجود در نقاط مختلف نیز بصورت ترکیبی از تنشهای برش و نرمال ظاهر می شوند و جهات اصلی در هر نقطه بسته به حالت مانور و نوع بار وارده متغیر بوده و قطعات باید بتوانند در حالات مختلف مقاومت لازم در برابر نیروهای وارده را داشته باشند. معمولا هر کدام از اجزا بکار رفته در سازه، یک هواپیما وظیفه، مشخصی در مقابل نیروهای وارده دارند و بعبارت دیگر هر کدام از اجزا با گرفتن مقداری از نیروی وارده بار خارجی را در کل بدنه بصورت تقریبا یکنواخت توزیع کرده و استحکام آنرا بالا ببرند. بعنوان مثال میله های طولی که در بال بصورت spar و یا stiffener وجود دارند. نیروهای خمشی و محوری را مهار می کنند و پوسته که به هیچ وجه مقاومتی در مقابل فشار ندارد فقط نیروهای برشی یا پیچشی را در بدنه اطراف خود توزیع می کند. به این ترتیب با شناخت نوع بارهای وارده می توان اجزایی را جهت مقابله با آنها در سازه بکار برد. آنچه که در این گزارش آورده شده روش تحلیل تنش در بعضی از قطعات حساس هواپیما می باشد.
در بعضی از قسمتها با استفاده از روابط کلی که با فرضیات مناسبی اثبات گردیده اند تنشها محاسبه می شوند ولی در بعضی از قسمتها بدلیل نامعینی سازه و حجم زیاد عملیات از روشهای عددی پیشرفته بجای روابط تحلیلی استفاده شده که با دقت بسیار زیادی تنشهای وارده را محاسبه می کنند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):