نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

افزایش راندمان اقتصادی تولید گل بابونه آلمانی (Mathricaria Chamomilla)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
یزدانی داراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

به منظور افزایش راندمان اقتصادی تولید گل Mathricaria ازطریق اصلاح تاریخ و روش کاشت، آزمایش های لازم در دوفصل پائیز و بهار و با دو روش کاشت کرتی و فارو انجام و نتایج حاصل نشان داد که در رابطه با زمان کاشت، هرچند که نتایج کاشت بابونه در زمستان سال 1377 رضایت بخش نبود، دلیل اصلی آن کاشت بذر در تاریخی بود که خارج از محدوده زمانی لازم برای کاشت بذر بابونه می باشد و چنانچه بذور در اواسط مهر ماه کاشته می شوند گیاهچه های ایجادشده زمستان را سپری می کردند و در بهار قبل از زمان به گل رفتن گیاهچه هایی که از کاشت مستقیم بذر در بهار تشکیل شده اند، بوته ها به گل رفته و درنتیجه عملکرد آن نسبت به کاشت مستقیم بذر در بهار افزایش پیدا می کند. درنتیجه برای کاشت مستقیم بذر بهترین تاریخ باتوجه به آب و هوای منطقه، فصل پاییز می باشد، چراکه علاوه بر مزایای فوق الذکر گیاهچه های ایجادشده، توان بیشتری جهت رقابت با علف های هرز بهاره را پیدا کرده اند. اما برای کاشت غیرمستقیم فصل پاییز توصیه نمی شود چراکه با اندکی تاخیر و اشتباه در زمان انتقال موجب به ساقه رفتن گیاه شده و این امر موجب صدمه گیاه در اثر سرمای زمستان خواهد شد. در خصوص روش کاشت، با توجه به بررسی های به عمل آمده و مزایا و معایبی که برای هر کدام از روش های کاشت ذکر شد، در مجموع می توان گفت که روش کاشت مستقیم از نظر تولید اقتصادی و تجاری به روش کاشت نشاء ارجحیت دارد مشروط به اینکه تراکم بذر علف های هرز در زمین زیاد نباشد، بافت خاک بیش از حد معمول سنگین و یا سبک نباشد و تسطیح زمین به گونه ای باشد که امکان آبیاری کرتی فراهم باشد. در زمینه تراکم کاشت، با توجه به تجزیه و تحلیل طرح و بررسی های انجام شده، مناسب ترین تراکم در کاشت مستقیم 7- 5 کیلوگرم بذر در هکتار و درکاشت نشایی تراکم 50×15 سانتی متر توصیه می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):