نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نتایج پری ناتال 309 نوزاد حاصل از درمان های کمک باروری ساکن شهر تهران از شهریور ماه 1386 لغایت آذر ماه 1387گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: کودکان زنان و زایمان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دومین سمینار کودک سالم


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

به منظور مشخص کردن فراوانی چند قلویی، وزن کم هنگام تولد و نارسی نوزادان حاصل از درمان های کمک باروری، نتایج فوق در 309 نوزاد مورد بررسی قرار گرفت.
در یک مطالعه توصیفی و مقطعی وضعیت پری ناتال نوزادان حاصل از درمان های کمک باروری که بصورت غیر تصادفی متوالی به مدت 16 ماه نمونه گیری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.
جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و بررسی کارت تولد نوزادان انجام شد. طول مدت بارداری بر اساس مدت زمانیکه لقاح اسپرم و تخمک در محیط آزمایشگاه صورت گرفته تا زمان زایمان محاسبه شده است. موارد مرده زایی از طریق تماس تلفنی پیگیری شد.
از 443 مادر باردار که توسط یکی از سه روش IVF، IUI، ICSI باردار شده بودند، 13 مورد (2.9%) مرده زایی، 10 مورد (2.6%) مرگ نوزاد در دوران نوزادی و 71 نفر (16%) تحت معاینه قرار نگرفتند. 133 نوزاد (43%) حاصل بارداری چند قلویی، 96 نوزاد (31%) نوزادان پره ترم و 106 نوزاد (34.3%) وزن کمتر از 2500 گرم در موقع تولد داشتند. ازمیان 106 نوزاد کم وزن، 83 نوزاد (78.3%) حاصل بارداری چند قلویی بوده اند.
مهمترین عامل تاثیرگذار در وضعیت پری ناتال نوزادان حاصل از درمان های کمک باروری بروز موارد چند قلویی است که سبب بروز مشکلات عدیده ای در طول دوران بارداری، حین زایمان و دوره نوزادی می شود. همچنین وزن کم موقع تولد و نارسی در نوزادان منفرد حاصل از درمان های کمک باروری در مقایسه با نوزادان منفرد لقاح طبیعی بیشتر است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):