نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و امکان سنجی صادرات خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: سازمان بازرگانی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

نتایج این مطالعه در بخش های اجرایی سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی، سازمان صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان خراسان رضوی درحال بررسی و بهره برداری است.
تنظیم و چاپ مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

با توجه به موقعیت راهبردی استان خراسان رضوی در منطقه و نیز داشتن ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجه در زمینه صادرات، هدف کلی این مطالعه بررسی و امکان سنجی صادرات خدمات فنی و مهندسی در استان خراسان رضوی و بررسی مشکلات صادرات این نوع خدمات است. به این منظور از شاخص های مختلف آماری و نیز تکنیک آنتروپی استفاده شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که استان خراسان رضوی در زمینه های تاسیسات، ساختمان سازی و خدمات فنی صنفی پتانسیل صادرات بیشتری نسبت به دیگر خدمات دارد. همچنین این استان درباره خدمات مختلف و در زمینه های تخصصی اجرا، طراحی و مشاوره پتانسیل بیشتری نسبت به آموزش، تحقیق، مدیریت و تعمیر و نگهداری دارد. کشورهای طرف صادرات این استان نیز افغانستان، کشورهای آسیای میانه و عراق هستند و درباره دیگر کشورها به دلایل مختلف پتانسیل چندانی وجود ندارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):