نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات پژوهشی- مرمتی حمام بلور (قزوین)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: مرمت و باستان شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: سازمان نوسازی و بهسازی قزوین

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

حمام تاریخی بلور که یک اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران است، تا اواخر دهه 1370 کاربری داشته است. لذا با توجه به شدت آسیب های وارده و لزوم تغییر عملکرد بر اساس نیازهای امروزی و حفظ اثر با تمامی جنبه های اصل آن قبل از هرگونه اقدامات مرمتی نیازمند مطالعات اولیه است. این مطالعات زمینه شناخت اثر را قبل از هر گونه اقدامات عملی فراهم می نماید. این مطالعات براساس الگوهای علمی موجود در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی صورت می گیرد و به نتایج جالب توجهی در زمینه کشف اشیاء طبقه بندی، شناسایی، سالیابی و تغییرات کالبدی منجر شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):