نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان و نحوه شوری زدایی از اراضی دارای قابلیت در استان خوزستانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: خاکشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این طرح به منظور ارائه راهکارهای عملی جهت بالفعل نمودن پتانسیل اراضی مستعد استان انجام شده است. در طرح فوق نحوه شوری و سدیم زدایی خاک های شور و قلیائی استان خوزستان که در قالب 11 پروژه مطالعاتی بود، به تفصیل موردبحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی حدود 40 درصد اراضی خوزستان یعنی 2.5 هکتار را مناطق کوهستانی و کوهپایه ای تشکیل می دهد. مابقی اراضی که حدود 4 میلیون هکتار می باشد، شامل مناطق مستعد کشاورزی تا غیرمستعد و دارای مسائل و مشکلات شوری و قلیائیت و ماندابی می باشد. همچنین مشخص شد حدود %99 اراضی کلاس های V دارای محدودیت شوری و قلیائیت و بالابودن سطح آب تحت الارض می باشد و از مجموع اراضی کلاس VI حدود 10.8 درصد دارای محدودیت های شوری و قلیائیت و ماندابی است. به طورکلی حدود 950000 هکتار از اراضی مطالعه شده در بررسی فوق دارای معضل شوری و قلیائیت و نیز بالابودن سطح آب تحت الارض می باشد. همچنین قریب 1.5 میلیون هکتار از اراضی دشت های استان خوزستان قابلیت اصلاح و بهره وری دارند و باتوجه به منابع آب استان، پیش بینی افزایش سطح کشت را تا دوبرابر فعلی با راندمان %30 نشان می دهد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):