نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

دستگاه سطح برگگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

اندازه گیری کمیت های مختلف در علوم مهندسی از کارهای اساسی است که هر فرد مشغول به علوم باید به طور متناوب انجام دهد به علاوه دقت در اندازه گیری بسته به کمیت موردنظر، در نزد این فرد از درجات مطلوب متفاوتی برخوردار میباشد. هدف این جزوه ارایه شناسایی دستگاهی می باشد که کار اندازه گیری سطح اجسامی با ضخامت کم، بخصوص سطح برگ را با دقت 1mm (یک میلی متر) انجام می دهد. این جزوه در دو بخش تنظیم شده است، در بخش اول سیستم های الکترونیکی و قدرت دستگاه معرفی خواهند شد و در بخش دوم، اجزا مکانیکی و طرحهای مربوط به آنها ارایه می شوند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):