نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناخت و بررسی روش های استفاده از لک برها بر روی اسناد کاغذی تاریخی در ایرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: مرمت و باستان شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

همواره برای مرمت گران مسائل و مشکلاتی برای از بین بردن لکه ها و آثاری که طی چندین سال عمر یک اثر کاغذی با ارزش به وجود آمده، مطرح بوده است و همیشه خواسته اند تا برای رفع این مشکل از روش هایی حتی المقدور غیرمخرب استفاده نمایند. با گذشت زمان و پیشرفت علم شیمی، در خصوص کاربرد علم شیمی در مرمت در این باره می تواند کمک شایانی داشته باشد. از سوی دیگر به دلیل کاربرد مواد شیمیایی که آثار مختلفی را روی مواد از خود بر جا می گذارند، ضروری است در خصوص استفاده از این مواد، به موارد ضعف و قوت آن از قبل توجه کرد تا در هنگام به کارگیری آن بتوان کنترل های لازم را به کاربرد و حتی المقدور صدمات ناشی از به کارگیری به حداقل کاهش یابد. در این پژوهش سعی می شود تمامی مسائل و مشکلات به کارگیری از روی دستورالعمل های مرمتی که از طرف سازمان های بین المللی مربوط اعلام گردیده مطرح و در صورت نبود اطلاعات استاندارد شده، روش های پژوهشی را برای رسیدن به این اطلاعات فراهم نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):