نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت «دانش آموزان دختر دوره متوسطه استان تهران»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی علوم سیاسی

پژوهشگران: 
مهدی زاده شراره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به«وزارت آموزش و پرورش» واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

هدف این طرح سنجش میزان وقت آزاد و نحوه گذران در میان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران بوده است و بر این اساس 2000 نفر از دختران دانش آموزی که در سال 1366-67 در کلاس های اول تا چهارم رشته های ریاضی، تجربی، اقتصاد و فرهنگ و ادب به تحصیل اشتغال داشته اند به روش نمونه گیری چند مرحله ای و با توجه به نسبت جمعیت هر منطقه (در دو مرحله) انتخاب گردیده اند. این بررسی به صورت میدانی و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است.
اهم نتایج این تحقیق به شرح ذیل بوده است:
- به طور کلی فراغت دانش آموزان به صورت جمعی و در محیط خانواده می گذرد و نحوه آن تابع چگونگی اوقات فراغت خانواده است.
- رایج ترین صور گذران اوقات فراغت در بین دانش آموزان هم در طول سال و هم در تعطیلات طولانی، مطالعه، انجام کارهای هنری، سرگرمی های سمعی و بصری و کمک در انجام کارهای خانه بوده است.
- مطالعه کتب غیردرسی از جمله اصلی ترین انواع فعالیت های زمان فراغت بوده و زمان زیادی از آن را پر می نموده و کتاب های رمان بیش تری خواننده را در بین آن ها دارا بوده است.
- عمومی ترین و رایج ترین نوع گذران اوقات فراغت استفاده از وسائل سمعی و بصری بوده است.
-در جامعه آماری تحقیق، تعدادی کمی از دانش آموزان مورد بررسی، ورزش را به عنوان فعالیت فراغتی خود ذکر کرده بودند، در نتیجه می توان گفت ورزش جایگاه مهمی در بین آن ها ندارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):