نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کاربرد میکروسکوپ الکترونی مروری (SEM) در تحلیل شکست قطعات فلزیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: متالورژی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

از قرنها پیش شکست نابهنگام قطعات فلزی مشاهده و ثبت و بر اساس میزان اطلاعات موجود در رابطه با مواد و خواص آن تحلیلهایی ارایه شده است. با افزایش دامنه اطلاعات کیفیت تحلیلهای ارایه شده بهتر و علمی تر گشته بطوریکه هم اکنون دسته بندی علت شکست قطعات بسیار متنوع می باشد.
هر ساله مبلغ هنگفتی هزینه به دلیل شکست نابهنگام قطعات مورد استفاده در صنعت و مواد فلزی در حین تولید صرف می شود. دانستن علت شکست آنها یکی از آرزوهای مهندسین و محققین بوده و هست.
هنگامیکه قطعه ای فلزی به هنگام کار می شکند عوامل متعددی می توانند مطرح شوند که مهمترین آنها عبارتند از: شکل قطعه، نوع ماشین، کیفیت طراحی ابزار، مواد اولیه، عملیات حرارتی، نوع و میزان تنشهای وارده، شرایط محیطی کار و... . بررسی تک تک عوامل فوق مستلزم صرف زمان طولانی و هزینه های بسیار سنگینی خواهد بود. بعضا علیرغم تغییرات زیادی که در روش ساخت، نوع ماده اولیه و... داده می شود مشکل همچنان لاینحل باقی می ماند.
علم تحلیل سطح مقطع شکست بتدریج کارآیی خود را در یافتن علت شکست و کم کردن هزینه ها نشان داد.
بطور کلی اطلاعات با ارزشی که راهنمای بسیار خوبی از علت شکست است در سطح مقطع شکست قطعات و مواد وجود دارد و طی سالها سعی شد که از این اطلاعات جهت تحلیل شکست و رفع اشکالات استفاده گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):