نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تعیین شرایط محیطی بیوفیلم های نازک در کنترل خوردگی میکروبی مبدل های صنایع نفت و گازگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی نفت

پژوهشگران: 
نویری عیسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در نشریه بین المللی تخصصی مبدل گرمایی، مهرماه 1388، شماره 17.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

خوردگی میکروبی یکی از انواع بسیار شایع خوردگی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که حدود یک پنجم خسارات خوردگی در صنایع را به خود اختصاص می دهد. مبدل های گرمایی هم به عنوان یکی از اصلی ترین تجهیزات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که از خوردگی میکروبی در امان نیست. روش های حفاظتی الکتروشیمیایی معمولا از بروز این نوع خوردگی ها عاجزند و شباهت ظاهری بسیار زیاد این نوع خوردگی ها با خوردگی های عادی سبب شده است که خوردگی های زیستی با سرعت ادامه یافته و خسارات بسیار زیادی را به بار آورند.
در این طرح سعی شد تا تعدیل و حفاظت از خوردگی توسط بیو فیلم ها با اکسیژن تقویت شده، مواد باز دارنده خوردگی و تولیده مواد آنتی باکتریال بر روی مبدل های گرمایی موجود در فضای مبدل های نفت و گاز بررسی شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):