نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت کاهش دهنده نقطه ریزش «پارافلو»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهار 1366

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

بررسی وضعیت روغن در دماهای پایین
شناخت وضعیت روغن در سرما، جهت روشن کردن موتور در دماهای پایین کاری اساسی است. در واقع روشن شدن یک موتور در سرما، دارای سه مرحله متمایز است.
از جاکنده شدن موتور، در دماهای پایین قطعات مختلف موتور (پیستون - سیلندر، میل لنگ و غیره) حالت بهم چسبندگی و جمع شدن را دارند.
رساندن دور موتور به یک حد لازم برای اینکه موتور بتواند به حرکت درآید، در این حالت برخی از مشخصات ماده سوختی نیز می باید در نظر گرفته شود.
سرعت چرخش روغن در موتور که اصولا به توانایی روغن در پمپ شدن بستگی دارد.
نقطه ریزش روغن، مدتهای زیادی به عنوان یکی از مشخصات اصلی که تعیین کننده بحرکت درآوردن موتور در دماهای پایین می باشد در نظر گرفته می شده است. در واقع گرانروی نیز نقش مهمتری را بازی می کند. برای دو روغن معلوم، در دمای پایین روغنی که نقطه ریزش پایین تری دارد نسبت به دیگری گرانروی بالاتری را از خود نشان می دهد. به عبارت دیگر نقطه ریزش تابعی از گرانروی در نظر گرفته می شود.
بالاخره از روغن ها به هنگام به کار افتادن موتور موارد زیر انتظار می رود:
در موقع به کار افتادن کمترین مقاومت ممکن را از خود نشان دهند.
روغن کاری سریع موتور را تضمین نمایند.
بررسی افزودنی های کاهش دهنده نقطه ریزش با توجه به موارد فوق انجام می پذیرد.
نطقه ریزش روغن با "عبور گرمایی" روغن تغییر پیدا می کند. منظور از عبور گرمایی یعنی تغییرات هوایی دما در زمانی که روغن در حالت ذخیره سازی (انبار کردن) و یا داخل موتور بوده است.

 
 
Title:

"pour point depressant “Para flowAbstract:

Keyword(s):