نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت دستگاه گره زن بیلرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

بر اساس دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق تعداد 1000 «دستگاه گره زن بیلر» به سفارش«کارخانه کمباین سازی اراک» به تولید رسیده است. همچنین این تحقیق در «دهمین جشنواره بین المللی خوارزمی» موفق به اخذ رتبه سوم ابتکار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

رشد و توسعه جوامع انسانی به همراه شکوفایی صنعتی در قرن اخیر، بطور روزافزون جای پای صنعت را در زوایای گسترده و روبه گسترش نیازهای بشری گشوده است.
تنگناهای اقتصادی و محدودیتهای محیطی به کمک صنعت بگونه ای آسان شده است که حتی برای انسان دهه های قبل نیز تصورش ممکن نبود.
غذا نیاز مشترک بشر عمده ترین فاکتوری است که از خاک تامین شده و میزان مصرفش همراه با رشد نفوس سیر صعودی طی می کند و بدیهی است که حلقه ارتباط رشد جمعیت و بهره گیری افزونتر از منابع طبیعی در جهت تامین غذا، حلقه استراتژیک تکنولوژی باشد. استکبار جهانی در مدرنترین روشهای اعمال فشار بر کشورهای آزاده از این اهرم بخوبی استفاده می نماید و کشورهای فوق نیز برای رهایی از وابستگی چاره ای جز کاوش و تحقیقی که وصول به تکنولوژی مدرن را میسر کند ندارند.
در راستای اهداف مقدس انقلاب اسلامی و طرحهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران ما نیز بر آن شدیم که گامی در جهت رهایی از وابستگی برداریم. از این رو یکی از مفیدترین و کاراترین ادوات کشاورزی «بیلر» را برگزیدیم و به ساخت قلب دستگاه پرداختیم.
«گره زن بیلر» دستگاهی است که در انحصار کمپانی «جاندیز» بوده بصورت مونتاژ شده به کشور وارد می گردد و تاکنون هیچ مرکز تحقیقات صنعتی نسبت به ساخت و مونتاژ آن موفق نبوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):