برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مصادیق سیاسی اجتماعی عدالت در سیره رسول خدا (ص) و امیرمومنان (ع)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی الهیات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

از نخستین روزهای زندگی اجتماعی که بشر دوران سادگی و زندگی فردی و بدوی را پشت سرنهاد و برای رفاه و سهولت زندگی با طبیعت و انسانها ارتباط برقرار کرد، به فکر افتاد از نیروی افزار و وسایل طبیعت از یکسو و از نیروی همنوعانش بهره کشی کند،‌ از اینجا دو نوع گرایش متضاد در وجود او به تزاحم و اصطکاک و درگیری پرداخت. این دو نیرو عبارتند از حس تعاون و تمایل به جامعه و مدنیت از یک طرف و میل به استخدام یا بهره کشی از نیروی همنوعشان از طرف دیگر. تضاد و اصطکاک این دو نیرو در درون انسان، موجب بحرانهای روانی و ناهنجاریهای روحی در میان انسانها شد،‌ و اختلاف دیدگاهها در حاکمیت یکی از این دو نیرو بر نیروی دیگر باعث پدید آمدن مکاتب مختلف و فلسفه ها و جهان بینی ضد و نقیض گردید.
بدون شک برای تحکیم یکی از این دو نیرو باید به سراغ نیرویی رفت که میل طبیعی انسان به خودخواهی و عامل تنازع بقا و حرص و بخل و افزون طلبی ها و تجاوز و تعدی به حقوق و اموال دیگران را مهار کند،‌ و انسان را برای تشکیل مدینه فاضله در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی و غیره راهنمایی نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):