نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت کنترل دور موتور القایی سه فاز توسط اینورتر منبع جریان 12 پالسهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اخوان علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

به دلیل استفاده وسیع از موتورهای القایی سه فازه در صنعت، روشهای کنترل مختلفی بر روی این موتورها بررسی و یا آزمایش شده است. آنچه در صنعت قدیم تا به امروز بیشتر به کار رفته روشهای کنترل کلاسیک بوده و کنترل کننده های PI علی رغم عملکرد ضعیف، در اغلب موارد جوابگو بوده اند. با پیشرفت صنعت، کنترل دقیق تر و پاسخهای سریع تر و در نتیجه کنترل کننده های مدرنتری مورد توجه قرار گرفته اند.
اگر چه با پیشرفت تکنولوژی نیمه هادی، امروزه کلیدهای قدرت
IGBT، امکان استفاده آسان تر را از روش PWM، در اینورترهای منبع جریان فراهم کرده است، ولی هنور در قدرت های بالا تریستورها بهترین انتخاب هستند.
طراحی و ساخت سیستم
12 پالسه در چهار فاز (مطالعه)، (شبیه سازی)، (طراحی و ساخت) و (بهینه سازی) در مدت دو سال انجام گرفت.
در فاز مطالعاتی با توجه به اینکه تقریبا تمامی سیستمهای کنترل نوین موتورهای القایی بر اساس روش کنترل برداری بنا شده اند، این روش مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مدل امتدادیابی شار روتور موتور القای مورد استفاده قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):