برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه، تولید و ارزیابی سرم جنینی گوساله (F.B.S)گروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
حسینی سیدحسین (مسئول طرح)
وجهی علیرضا (همکار طرح)
عرفان منش احمد (همکار طرح)
برین عباس (همکار طرح)
کوهی محمدکاظم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1374

کارفرما: جهاددانشگاهی تهران

خروجی طرح: 

بر اساس نتایج طرح فوق سرم جنینی به تولید رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

مقدمه: سرم جنین گاو بهترین سرم شناخته شده جهت کشت سلولی و ویروسی می باشد. این سرم بعلت داشتن مواد طبیعی لازم جهت رشد و بقای سلولها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد و برای رشد اکثر سلولها بخوبی مورد استفاده قرار می گیرد و تا بحال سرمهای دیگر و مواد صناعی نتوانسته اند جایگزین مناسبی برای این ماده باشند. این سرم علاوه بر داشتن مواد محرک رشد سلولی واجد کمترین میزان آنتی بادی می باشد. سرم مذکور در آزمایشگاههای ویروس شناسی، آزمایشگاههای تشخیص، تولید واکسن، انتقال جنین، باروری خارج رحمی، آ‍زمایشگاههای ایمونولوژی و... بکار می رود و در کشور ما علاوه بر استفاده این سرم در آزمایشگاه های مختلف و در دانشگاهها بطور متداول در سازمان انتقال خون موسسه سرم سازی رازی، انستیتو پاستور و بانکهای سلولی مورد مصرف قرار می گیرد.
هدف از انجام طرح: تا به حال این ماده بصورت آماده از کشورهای اروپایی و آمریکایی به قیمتهای بسیار گران وارد کشور می شد و از آنجایی که نگهداری و ارسال این ماده باید در دمای
-20 درجه سانتی گراد صورت گیرد، علاوه بر قیمت سوم هزینه ارسال نیز بسیار سنگین می باشد. و سالانه میزان زیادی ارز از کشور بدین منظور خارج می شود.
در ضمن بعضی از مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی بعلت گران بودن ماده فوق اجبارا از سرم حیوانات بالغ همچون گاو استفاده می نمایند که ضمن اینکه محرک مناسبی جهت رشد نبوده گاهها باعث اشتباهاتی در نتایج آزمایشات می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):