نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

«رشوه» به عنوان یک مساله اجتماعیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مهر 1373

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

در پی چندین نشست که با حضور معاون طرح و برنامه و چند تن از کارشناسان ارشد وزارت کشور از یک سو و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی و چند تن از اساتید همکار جهاد دانشگاهی برگزار شد، با هدف ارتباط میان وزارت کشور به عنوان، یک نهادی که در حفظ و حراست از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و استقرار ثبات و امنیت آن مسوولیت خطیر دارد و نیز جهاد دانشگاهی که به عنوان یک نهاد مقدس در دانشگاه وظیفه بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های علمی دانشگاه و اساتید متعهد و متخصصین و معتقد به نظام اسلامی و نیز دانشجویان مسلمان را بر عهده دارد،‌ زمینه ای برای همکاری بوجود آمد و قرار شد میان این دو نهاد ارزشمند و برخاسته از انقلاب در موضوعات مورد علاقه طرفین قراردادهایی بسته شود. بدینسان از این طریق، بر میزان فعالیت ها و تلاش های دو نهاد در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی افزوده شده و هم از ظرفیت های موجود کشور در جهت حل معضلات و مسایل جامعه استفاده خواهد شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):