برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعریف و مصادیق فضای شهری در فرهنگ ایرانیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: پژوهشی طراحی شهری و شهر اسلامی

پژوهشگران: 
نقی زاده محمد (مسئول طرح)
امین زاده بهناز (همکار طرح)
کلانتری حسین (همکار طرح)
دادگر مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه منابع آموزشی برای رشته های شهرسازی و طراحی شهری و گروه های اجرایی ذیربط.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

در پاسخ به سوالات و مباحثی که در زمینه طراحی و تحلیل فضاهای شهری برای شهرهای ایرانی مطرح اند، و با توجه به نیازها و اهداف و فرضیاتی که برای چنین سوالات و مباحثی مطرح اند، آگاهی به مصادیق تاریخی موضوع در شهرها و تمدن ایرانی، یکی از گامهای نخستین و البته اصلی است. پژوهش حاضر طی چهار فصل اصلی به توضیح مباحث مورد نظر در باره شناخت و تعریف و مصادیق فضای شهری در فرهنگ ایرانی می پردازد، که معرفی اجمالی فصول عبارتند از:
- فصل اول با عنوان «ریشه ها و مبانی فکری و فرهنگی برخی از تعابیر و اصطلاحات»
- فصل دوم که عنوان «فضای شهری و تعابیر مرتبط» را بر خود دارد به توضیح تعابیری چون فضا (شامل آرا برخی از فلاسفه و حکمای مسلمان، شیوه های طبقه بندی فضا، تعاریف رایج در مورد فضای شهری، اصلی ترین عوامل تعریف کننده فضا، جمع بندی)، مکان (مشتمل بر مباحثی چون روح مکان، حس مکان تعلق به مکان، مکان و زمان، مقایسه اجمالی مکان با فضا)، محیط، منظر و هویت محیط مصنوع) می پردازد
.
- فصل چهارم با عنوان «عناصر و اجزا پدیدآورنده و شکل دهنده فضای شهری»، سعی بر آن دارد تا ضمن ارایه تعریفی همه جانبه و جامع از فضای شهری، جزییات و عناصر متشکله آن را تعریف و تبیین نماید
.
- در فصل بعد و تحت عنوان «مصادیق فضای شهری»، برخی مصادیق اصلی فضای شهری، در شهرهای ایرانی معرفی خواهند شد
.
- و بالاخره، در خاتمه کار نیز سعی در جمع بندی موضوعات مطروحه، به عنوان نتیجه گیری، بوده است
.کلیدواژگان: فضای شهری، کالبد، شهر اسلامی، طراحی شهری

 
 
Title:

The Definition and Antitypes of Urban Spaces in Iranian CultureAbstract:

In response to the questions and issues which are under discussion about the design and analysis of Iranian urban spaces, and with regard to the needs, goals and hypothesis which are about such questions and issues, being familiar with the historical examples of these issues in Iranian cities and civilization is the main and first step.
This study will explain the regarded issues about recognition, definition and examples of urban spaces in Iranian culture in the four following main chapters:
-
Chapter One, called “Roots and Theoretical and cultural Basis of Certain Terms and Phrases”.
-
Chapter Two, called “Urban Space and Related Terms” explains terms such as space (including some theories of Islamic philosophers, methods of categorizing spaces, common definitions of urban space, main elements defining space, conclusion), Place (including topics such as sense of place, spirit of place, belonging to a place, place and time, brief comparison between space and place) environment, landscape and identity of built environment.
- Chapter Four, called “Elements and Components Forming Urban Spaces” aims to offer a comprehensive definition of urban space, identifying its details and forming elements.
- In the next chapter, called “Examples of Urban Spaces” some major examples of urban spaces in Iranian cities will be introduced.
- And finally, the mentioned topics will be summarized in terms of conclusion.Keyword(s): urban space, urban fabric, Islamic city, urban design