نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان بازسازی محورهای کمپرسور گازی به روش پاشش حرارتی (در دست اجرا)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده: 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):