نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کاربرد مجموعه های نرم در جبر و جبرهای مرتبط با منطق ریاضی (مرحله اول)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: پژوهشی ریاضی و انفورماتیک

پژوهشگران: 
کردی علی (مسئول طرح)
مختاری سجاد (همکار طرح)
احمدی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

هدف از این طرح معرفی و بررسی کاربرد مجموعه های نرم در جبر و جبرهای مرتبط با منطق ریاضی می باشد. در این طرح ما به عنوان فاز اول کاربرد مجموعه های نرم در جبر و جبرهای مرتبط با منطق ریاضی، تلاش می کنیم به بررسی اعمالی که در مجموعه های نرم وجود دارد و سپس به بررسی کاربرهای مجموعه های نرم در نظریه گروهها و ساختارهای  BCK/BCIجبر می پردازیم و همچنین خواص آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.مجموعه های نرم، ایده آل های آرمانی، BACK/BCI جبر

 
 
Title:

Applications of Soft sets in Algebra and Algebras Related to Mathematical logic (Step 1)Abstract:

The purpose of this project is to define the notion of application of soft sets in algebra and algebras related to mathematical logic. In this project, as the first step of application of soft sets in algebra and algebras related to mathematical logic, we introduced the notion of operations on soft sets and then to notion application of soft sets in group theory and structures of BCK/BCI-algebra and also we the notion properties of them.Keyword(s): Soft sets, Idealistic, BCK/BCI - algebra