برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کیفی مفهوم امید از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از درمانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

امید از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان پستان در فرهنگهای مختلف یکسان نیست. هدف از این مطالعه کیفی درک دیدگاهها و نقطه نظرات زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان نسبت به مفهوم امید است. در این مطالعه از مصاحبه عمیق (In-depth interview) استفاده شد. تعداد 34 خانم مبتلا به سرطان مراجعه کننده به درمانگاه پیگیری که تمایل به شرکت در مطالعه داشتند دعوت به مصاحبه شدند. مصاحبه ها در محل کلینیک بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی انجام شده و حداکثر هر مصاحبه یک ساعت بود. در این مصاحبه ها شرکت کنندگان تجربیات خود را در مورد امید در زندگی از ابتدای بیماری تا زمان مصاحبه بیان می کنند. تمام مصاحبه ها ضبط و رونویسی شد و موضوعات اصلی آنها استخراج شد. %77 متاهل و %23 بیوه بودند. 88% با سواد و 61% آنها تحصیلات تا سطح دیپلم داشتند. از نظر تعداد فرزند 71% دو تا سه فرزندو یک نفر هیچ فرزندی نداشت. از نظر وضعیت شغلی 73% خانه دار بودند از نظر نوع درمان 79% هر سه درمان جراحی شیمی درمانی، رادیوتراپی را گرفته بودند. 19 نفر جراحی برداشتن کامل پستان(MRM)  و 44% جراحی حفظ پستان شده بودند.
در مصاحبه های انجام شده تم های اصلی استخراج شده شامل دو محور اصلی و 8 محور فرعی می باشد: محورهای اصلی: 1) گذر گاهی به سوی اهداف مطلوب (مسیرهای امید)، 2) انگیزش لازم برای استفاده از این گذر گاهها (عاملیت امید).
مسیرهای امید شامل: 1) مسیری سرشار از حس زندگی 2) در مسیر هدف و با نظری به آینده 3) در مسیر خداوند بودن 4) اعتماد به پزشک در مسیر هدف 5) اعتمادبه اطرافیان در مسیر هدف
عاملیت امید شامل: 1) واقع نگری در زندگی خود 2) حس زندگی تازه ای در خود 3) پی گیری درمان
به نظر می رسد بیمارانی که مبتلا به سرطان پستان هستند نیاز زیادی به توجه پزشک معالج دارند. با توجه به نقش حمایتی خانواده توجه به آموزش در ابعاد مختلف خانواده بیماران می تواند در افزایش امیدواری موثر باشد. همچنین توجه بیشتر به روحیه بیماران و ایجاد شادی برای آنان در امید بخشی آنان موثر است
.کلیدواژگان: امید، سرطان پستان

 
 
Title:

Hope in life after breast cancer treatment: a qualitative studyAbstract:

The experience of hope in patients with breast cancer may vary in different cultures. The objective of this qualitative research was to understand the meaning of hope and concerns of Iranian women with breast cancer. This narrative study used in-depth interview each lasting approximately one hour per participant and was conducted at a breast cancer clinic in Tehran, Iran. The sample consisted of 34 women with breast cancer selected on availability and consent. The interview intended to motivate the participants to describe the effect of hope in their life since the cancer diagnosis. The interviews were tape-recorded and were transcribed to elucidate the major themes encountered in the interviews. The mean age of patients was 49.2 (SD=19.2), 77% were married, 24% were widowed or divorced and 73% were housewife. Nineteen participants underwent radical mastectomy and 15 patients received breast- conserving surgery. Twenty-four patients (69%) received surgery, chemotherapy and radiotherapy.
Overall, two major them were found: 1) resources for hope. 2) Agency for hope.
Meaning of hope was found seven major themes emerged from the analysis. These were: 1- beliving in GOD, 2- living a normal and dynamic life, 3- social support specialy family and physician supports, 4- well being significantly. The meaning of hope is essential and dynamic life force that results in the necessary energy for life. The study results are consistent with the most research findings on the topic and suggest that the faith in God is very important in breast cancer hope. Breast cancer patients need their physicians attention and support and it seems that patients’ spiritual beliefs might be considered as extra resources to patients' hope and important to overcome their problems.Keyword(s): hope, breast cancer