نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بازنگری رویکرد نظری و معیارهای شناسایی بافت فرسوده شهری (با تاکید بر توسعه پایدار بافت فرسوده شهر تهران) (در دست اجرا)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده: 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):