نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت شیشه های هوشمندگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
نیک فرجام علیرضا (مسئول طرح)
شریفی هوشنگ (همکار طرح)
یگانه محمد (همکار طرح)
رضوانی محمدهاشم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

در این طرح شیشه هوشمند با ساختار لایه های پلیمری مبتنی بر بلور مایع ساخته شد. بلورمایع پخش شده در پلیمر، قطراتی با قطر میکرومتر از بلور مایع هستند که در بافت نوع خاصی از پلیمر به طور یکنواخت پخش شده اند و لایهPDLC  را پدید می آورند. این لایه، سفید شیری رنگ و مات بوده، با قرار گرفتن میان دو سطح هادی و اعمال میدان الکتریکی متناوب از حالت مات به حالت شفاف تغییر وضعیت می دهند. در این تحقیق، ابتدا مواد تشکیل دهنده لایه PDLC و ساختار آن مورد بررسی قرار گرفت. روش های مختلف برای ساخت این لایه ها با شناخت از امکانات موجود تعیین شده و در بخش تجربی یک روش استاندارد به نام جداسازی فاز به کمک حلال(SIPS)  برای ساخت لایه ها اجرا گردید. برای بیان کیفیت عملکرد لایه، ریخت شناسی سطح، تست های نوری، الکترو اپتیکی و تست تحمل شرایط محیطی روی قطعه نهایی انجام گرفت.بلور مایع، پلیمر، بلور مایع پخش شده در پلیمر (PDLC)، جداسازی فاز به کمک حلال (SIPS)، لایه رسانای ITO

 
 
Title:

Smart Glass FabricationAbstract:

In This project smart window with liquid crystal based polymer structure were fabricated. Polymer dispersed liquid crystal consists of several droplets with micrometer diameters dispersed in polymer substrate monotonously and creates PDLC layer. This layer is milky white and opaque. This layer laminates between two conductive surfaces. By applying electrical fields across them their state changes from opaque to transparent. In this project, first we search to find proper material for PDLC layer composite and then used them in variety fabrication methods based on existed equipments. In the experimental section we developed standard method called solvent induced phase separation (SIPS) for sample preparation. To show layer quality we perform a series of standard experiments include morphology characterization, optical, electro optical and environment tests.Keyword(s): Liquid Crystal, Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC), Solvent Induced Phase Separation (SIPS), Conductive layer