نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر تابش لیزر دی اکسید کربن غیر تخریبی (Non-Ablative CO2 Laser Therapy (NACLT در کاهش درد ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریسگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

زمینه: اخیرا مطالعات محدودی اثرات تابش لیزر CO2 غیرتخریبی Non-ablative CO2 Laser Therapy (NACLT) را در کاهش درد آفتهای دهانی راجعه نشان داده اند. بر اساس اطلاعات در دسترس، این طرح تحقیقاتی نخستین کارآزمایی بالینی است که اثرات ضد درد این تکنیک را در کاهش درد ضایعات دهانی دردناک بیماری پمفیگوس ولگاریس Pemphigus vulgaris (PV) مورد بررسی قرار می دهد.
مواد و روش: 10 بیمار مبتلا به PV با 38 ضایعه دهانی دردناک در این مطالعه شرکت نمودند. قبل از تابش لیزر؛ بر روی ضایعه یک لایه ژل شفاف با محتوای بالای آب و بدون خاصیت بی حس کنندگی قرار داده می شد. ضایعه از ورای لایه ژل تحت تابش لیزر CO2 با توان 1W بصورت defocused continuous mode قرار می گرفت. شدت درد ایدیوپاتیک (غیر تماسی) و تماسی ضایعات تا 7 روز بعد از لیزر درمانی، بر اساس سیستم (Visual analogue scale) VAS توسط بیماران ارزیابی و ثبت می گردید.
نتایج: پیش از تابش لیزر، میانگین درد ایدیوپاتیک (غیر تماسی) و تماسی ضایعات بر اساس معیار VAS ده قسمتی به ترتیب 1.6±4.3 و 1.7±7.7 بود که بلافاصله بعد از درمان به حدود صفر رسید .(P<0.001) این اثر ضد درد تا پایان دوره پیگیری بیماران پایدار بود. تابش لیزر با درد و یا سوزش همراه نبود و هیچ نیازی به بی حسی موضعی و یا سیستمیک وجود نداشت. پس از تابش لیزر، هیچ نوع عوارض قابل مشاهده ای از جمله تخریب بافتی، زخم و یا حتی اریتم ایجاد نشد.
نتیجه گیری: این کارآزمایی بالینی قبل- بعد نشان می دهد که در بیماران مبتلا به بیماری پمفیگوس ولگاریس تحت درمان سیستمیک، می توان از تکنیک NACLT جهت تسکین فوری و چشمگیر درد ضایعات دهانی دردناک بیماری استفاده نمود، بدون این که عوارض جانبی قابل مشاهده ای ایجاد شود.پمفیگوس ولگاریس، درد، ضایعه دهانی، لیزر گاز کربنیک، NACLT

 
 
Title:

Evaluation the Effects of Non-ablative CO2 Laser (NACL) in Relieving Pain in Pemphigus Vulgaris Oral LesionsAbstract:

Background and Objectives: Recently, few reports have shown the benefits of CO2 laser application in non-ablative manner to reduce pain in oral aphthous ulcers. As we know this is the first clinical trial to evaluate the analgesic effect of a single-session of Non-Ablative, CO2 Laser Therapy (NACLT) in painful oral lesions of pemphigus vulgaris (PV).
Study Design/Materials and Methods: Ten patients with 38 painful oral lesions of PV completed the study. Their oral lesions were irradiated with CO2 laser (1 W of power in de-focused continuous mode) through a layer of transparent, non-anesthetic gel with high water content. The patients graded and recorded the idiopathic (non-contact) and contact pain severity of their lesions on a visual analogue scale (VAS) up to 7 days post operatively.
Results: The means of the baseline VAS pain scores for idiopathic and contact pain of the lesions were 4.3±1.6 and 7.7±1.7 respectively. Immediately after laser treatment, the scores for idiopathic and contact pain decreased dramatically to zero in nearly all patients (p<0.001). The procedure itself was painless and anesthesia was not required. There was no visual effect of damage to the oral mucosa.
Conclusion: The results of this study suggested that a single session of NACLT could reduce pain in oral lesions of PV immediately and dramatically, without visible side effects such as ablation, erosion formation and even erythema.Keyword(s): laser, NACLT, Pain relief, Pemphigus vulgaris