برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

SID Rank

مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی با هدف ارتقاء نشریات علمی در راستای کسب استانداردهای نشر و همچنین شناسایی و معرفی نشریات ممتاز و برتر به پژوهشگران اقدام به راه‌اندازی سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور کرده است.
رتبه‌بندی حاضر براساس مفاد آیین‌نامه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ 10/06/1398، پس از بررسی و اعمال نظر داوران در حوزه‌های علمی - تخصصی، در 5 سطح طبقه‌بندی شده‌اند.

امتیاز رتبه
نشریات نمایه شده در پایگاه‌های بین‌المللی (JCR Q1-Q4) WOS یا Scopus (Q1-Q4) R+
امتیاز 801 تا 1000 R1
امتیاز 601 تا 800 R2
امتیاز 401 تا 600 R3
امتیاز 400 و پایین‌تر R4

نکات مهم:

1- به غیر از نشریات دارای رتبه ‌R+ سایر نشریات حاضر در رتبه‌بندی، نماینده رسمی خود را معرفی نموده و با دریافت نام کاربری و رمز عبور اطلاعات لازم را در سامانه درج کرده‌اند. پس از ثبت اطلاعات، کلیه موارد توسط کارشناسان و داوران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و براساس امتیاز نهایی رتبه‌بندی صورت گرفته است.

2- نتایج این ارزیابی به صورت برخط از طریق پایگاه SIDدر دسترس کاربران (با روزانه بیش از 110 هزار مراجعه) قرار می‌گیرد، لذا این گزارش نقش مهمی در شناسایی اعتبار نشریات علمی در میان سازمان‌های مرتبط با سیاستگذاری‌های علمی کشور و کاربران در ایران و سراسر دنیا خواهد داشت.

* نشریات علمی می‌توانند با معرفی نماینده خود از طریق ارسال ایمیل به آدرس الکترونیکی Journals@sid.ir در ارزیابی سالانه مرکز شرکت نمایند.

IDTitleISSNRankLink
1(بولتن انجمن ریاضی ایران) Bulletin of Iranian Mathematical Society-BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY1017-060xR+Link on SID
2ANALYTICAL & BIOANALYTICAL ELECTROCHEMISTRY2008-4226R+Link on SID
3ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY RESEARCH2383-093XR+Link on SID
4ANNALS OF FUNCTIONAL ANALYSIS2008-8752R+Link on SID
5ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING)1563-0854R+Link on SID
6BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS1735-8787R+Link on SID
7BULLETIN OF EMERGENCY AND TRAUMA BEAT2322-3960R+Link on SID
8GEOPERSIA (علوم)-GEOPERSIA2228-7817R+Link on SID
9INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING1735-0522R+Link on SID
10INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH (IJER)1735-6865R+Link on SID
11INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (IJEST)1735-1472R+Link on SID
12INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND PRODUCTION RESEARCH (IJIE) (ENGLISH)2008-4889R+Link on SID
13INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS RESEARCH2228-7019R+Link on SID
14INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS2008-6822R+Link on SID
15INTERNATIONAL JOURNALS OF SUPPLY AND OPERATIONS MANAGEMENT2383-1359R+Link on SID
16IRANIAN ECONOMIC REVIEW1026-6542R+Link on SID
17IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING (IJCCE)1021-9986R+Link on SID
18IRANIAN JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING1735-2827R+Link on SID
19IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING1735-0808R+Link on SID
20JOURNAL OF APPLIED AND COMPUTATIONAL MECHANICS2383-4536R+Link on SID
21JOURNAL OF APPLIED FLUID MECHANICS (JAFM)1735-3572R+Link on SID
22JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND TELECOMMUNICATION (JIST)2322-1437 R+Link on SID
23JOURNAL OF RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS2345-3303R+Link on SID
24JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY(JICS)1735-207XR+Link on SID
25MECHANICS OF ADVANCED COMPOSITE STRUCTURES2423-4826R+Link on SID
1234