نسخه جدید سایت SID.ir

جذب نیروی امریه

مرکز اطلاعات علمی برحسب نیازهای موجود در زمینه اعلام شده اقدام به جذب نیروی امریه می کند. متقاضیان با توجه به شرایط زیر می توانند نسبت به ثبت درخواست خود توسط فرم انتهای صفحه اقدام کنند.

اداره فناوری اطلاعات(نرم افزار)
 • مسلط بر HTML
 • مسلط بر CSS
 • مسلط بر JQuery
 • مسلط بر JSON
 • مسلط بر ClientSide Programming
 • مسلط بر Android Programming
 • آشنا با ServerSide Programming .Net C-Sharp
 • آشنا با DBMS MSSQL-Server
 • آشنا با NO-SQL DBMS
 • آشنا با Lucence\ElasticSearch
اداره تحلیل دادگان و علم سنجی
 • آشنا با برنامه‌نویسی Python
 • آشنا و علاقمند به Data Analytics

 • توانایی خواندن و درک مطالب تخصصی انگلیسی در حوزه تحلیل داده
 • علاقمند به یادگیری موارد جدید و دارای پشتکار
 • پیگیری وظایف محوله به صورت مستقل
 • انجام کارهای اصلاحی داده‌ها به صورت دستی یا ماشینی
 • تفکر انتقادی و توانایی یافتن راه‌حل‌های مناسب برای مسائل واگذار شده
 • توانایی نگارش متون و گزارش‌های علمی به فارسی و انگلیسی