برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1382 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 263 تا صفحه 275 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سازگاري و پايداري عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي گندم نان در مناطق سردسير و معتدل ديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي سازگاري و پايداري عملكرد ارقام و لاين‌هاي گندم نان در مناطق سردسير و معتدل ديم كشور، تعداد 16 رقم و لاين در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در هشت ايستگاه تحقيقاتي سردسير ديم(مراغه، زنجان، اروميه، كردستان، ايلام، سرارود، اردبيل و شيروان) در سال‌هاي 1377تا1380 مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان داد كه ژنوتيپ‌ها از نظر عملكرد دانه در سال‌‌ها و مكان‌هاي مختلف اختلاف معني‌داري دارند. براساس نتايج آزمون يكنواختي واريانس اشتباهات آزمايشي، تجزيه واريانس مركب ژنوتيپ‌ها در سال‌ها و مكان‌‌هاي مختلف انجام و نتايج به دست آمده نشان داد كه اثر متقابل ژنوتيپ×سال×مكان در سطح يك درصد معني‌دار است. بين ژنوتيپ‌ها از نظر عملكرد دانه اختلاف معني‌دار وجود داشت و لاين‌هاي شماره 4(آذر2)،و‌شماره10،(sbn/1-64-199)، به ترتيب با 1635 و 1597 كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد دانه را توليد نمودند. ميانگين عملكرد دانه رقم شاهد(سرداري)1485 كيلوگرم در هكتار بود. در اين بررسي با توجه به معني‌دار بودن اثر متقابل ژنوتيپ در محيط از تجزيه پايداري براي تشخيص لاين‌هاي پايدار استفاده گرديد. براساس نتايج تجزيه پايداري عملكرد دانه ژنوتيپ‌‌ها بر پايه روش‌هاي ضريب تغييرات محيطي (%.c.v)، واريانس درون مكاني(پارامتر تيپ چهار) و روش غير پارامتري رتبه (Rank)،‌لاين‌هاي شماره 4 (رقم آذر 2)، 16 (شاهد سرداري)، و 10 جزء لاين‌هاي پايدار تشخيص داده شدند. لاين شماره 10 (199-64-sbn/1) به علت دارا بودن عملكرد دانه بالا، پايداري محصول و همچنين داشتن مقاومت به بيماري زنگ زرد به عنوان ژنوتيپ جديد براي نامگذاري و معرفي جهت كاشت در مناطق سردسير و معتدل ديم كشور انتخاب گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی