برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1382 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 137 تا صفحه 154 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تركيب پذيري لاين‌هاي سورگوم جهت توليد ارقام هيبريد Evaluation of Combinig Ability of Sorghum Lines for Improving Hybrid Cultivars

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در سال 1377، شش لاين نر عقيم سيتوپلاسمي با چهار لاين نر بارور (تستر) به روش طرح آزمايشي فاكتوريل (4×6) تلاقي داده شدند. در سال بعد، 24 هيبريد حاصل همراه با 10 لاين والدي در قالب طرح آماري بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار در كرج مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند. چهار صفت ارتفاع بوته، تعداد پنجه،‌ عملكرد علوفه ‌تر و خشك در دو چين كامل كليه تيمارها مورد قرار گرفت. بين تمارها، چين‌ها و اثر متقابل تيمار×چين براي كليه صفات اختلاف معني‌دار در سطح احتمال 1% وجود داشت. تجزيه واريانس نشان داد كه اثرات ژنوتيپ‌ها، والدين در مقابل هيبريد ( به جز براي تعداد پنجه در متوسط دو چين)، لاين‌ها(فقط براي ارتقاع در چين دوم و متوسط دو چين)، تسترها و اثر متقابل لاين × تستر معني‌دار هستند. تركيب پذيري عمومي(GCA) لاين‌ها و تسترهاي مورد آزمايش معني‌دار بودند كه بيانگر اهميت اثرات افزايشي ژن براي اين صفات بوده و روش‌هاي گزينشي براي اصلاح آن‌ها مناسب است، توارث پذيري تعدادي از صفات در چين اول، دوم و متوسط دو چين متفاوت بود لذا در حالت علوفه‌اي چند چينه بايستي حتما توارث پذيري در هر چين(مورد نظر به نژادگر) بررسي گردد. بين تركيب پذيري خصوصي(SCA) تعداي از والدين براي همه صفات اختلاف معني‌دار وجود داشت كه نشان دهنده اهميت اثرات غير افزايشي ژن‌ها براي اين صفات است و روش هيبريداسيون براي دستيابي به آن‌ها مناسب‌ترين است. بيشترين SCA مثبت براي عملكرد علوفه‌تر از تلاقي‌هاي A__1__C__S__84xR__2, A__1__c__s__8__8__0__0__5xR__1, A__1__c__s__3__1و A__1xR__1__1__2 و علوفه خشك ازA__1__c__s__8__8__0__0__5xR__1, A__1__c__s__3__1xR__s__8, A__1__c__s__8__4xR__1__1__2 و A__c__s__3__1xR__2 در مجموع دو چين حاصل گرديد. بيشترين عملكرد علوفه‌تر در مجموع دو چين از تلاقي A__I__c__s__8__4 x R__2 و علوفه خشك از A__I__c__s__3__1 x R__2 به ترتيب با 8/144 و 5/34 تن در هكتار به دست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فومن اجیرلو، ع.، و قنادها، م.، و مقدم، ع. (1382). ارزیابی ترکیب پذیری لاین‌های سورگوم جهت تولید ارقام هیبرید Evaluation of Combinig Ability of Sorghum Lines for Improving Hybrid Cultivars. نهال و بذر, 19(2), 137-154. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=985Vancouver : کپی

فومن اجیرلو عزیز، قنادها محمدرضا، مقدم علی. ارزیابی ترکیب پذیری لاین‌های سورگوم جهت تولید ارقام هیبرید Evaluation of Combinig Ability of Sorghum Lines for Improving Hybrid Cultivars. نهال و بذر. 1382 [cited 2021June14];19(2):137-154. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=985IEEE : کپی

فومن اجیرلو، ع.، قنادها، م.، مقدم، ع.، 1382. ارزیابی ترکیب پذیری لاین‌های سورگوم جهت تولید ارقام هیبرید Evaluation of Combinig Ability of Sorghum Lines for Improving Hybrid Cultivars. نهال و بذر, [online] 19(2), pp.137-154. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=985. 

 
بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی