برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1382 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 155 تا صفحه 172 .
 
عنوان مقاله: 

اثر رژيم‌هاي مختلف آبياري و تراكم كاشت بر عملكرد دانه و برخي خصوصيات زراعي ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر رژيم‌هاي مختلف آبياري و تراكم كاشت (فواصل روي رديف و بين رديف) بر عملكرد برخي از خصوصيات زراعي ذرت رقم سينگل كراس 704، آزمايشي در سال‌هاي 1377 و ‌1378 در مزرعه تحقيقاتي ارزوئيه وابسته به مركز تحقيقات كشاورزي كرمان در قالب كرت‌هاي دوبار خرد شده بر پايه طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 4 تكرار انجام شد. رژيم‌هاي آبياري به عنوان فاكتور اصلي در سه سطح 75، 100 و 125 ميلي‌متر تبخير تجمعي از طشتك تبخير كلاس A، فاصله بين رديف در دو سطح 60 و 75 سانتي‌متر به عنوان فاكتور فرعي و فاصله روي رديف در سه سطح 15، 20 و 25 سانتي‌متر به عنوان فاكتور فرعي- فرعي در نظر گرفته شدند. براساس نتايج بدست آمده بين رژيم‌هاي مختلف آبياري، فواصل بين رديف و روي رديف از لحاظ عملكرد دانه تفاوت معني‌دار مشاهده شد. بين تيمارهاي مربوط به رژيم‌هاي آبياري بيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب مربوط به تيمارهاي 75 و 125 ميلي‌متر تبخير تجمعي از سطح طشتك تبخير بود. با افزايش تراكم كاشت(كاهش فاصله روي رديف و بين رديف) تعداد دانه در بلال، طول بلال و ميزان پروتئين دانه كاهش ولي عملكرد دانه افزايش يافت به نحوي كه بيشترين عملكرد دانه به ترتيب در تراكم‌هاي 1111000 بوته در هكتار (15×60 سانتي‌متر) و 88800 بوته در هكتار(15×75 سانتي‌متر) به دست آمد. همچنين با افزايش تنش رطوبتي و تراكم كاشت، راندمان مصرف‌ آب (كيلوگرم دانه به مترمكعب آب مصرفي) افزايش يافت. اثر رژيم‌هاي مختلف آبياري و تراكم كاشت(فواصل بين رديف و روي رديف) بر شاخص برداشت معني‌دار نگرديد و اين شاخص حدود 52% به دست آمد. براساس نتايج حاصل از اين تحقيق براي حصول بالاترين عملكرد دانه ذرت در منطقه ارزوئيه مي‌توان زمان آبياري را در سه ماهه اول فصل رشد ذرت بر اساس 100 ميلي‌متر تبخير تجمعي و در يك ماهه آخر فصل رشد بر اساس 125 ميلي‌متر تبخير تجمعي تنظيم نمود، هم چنين فواصل كاشت 15×60 و 15×75 سانتي‌متر براي اين منطقه قابل توصيه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی