برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 58 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

برازش منحني نگهداري رطوبت خاك با روش حل معكوس در منطقه غير اشباع خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
از آنجا كه تعيين خصوصيات هيدروليك خاك مانند منحني نگهداري آب (Water retention curve) كاري سخت وقت گير و پر هزينه مي باشد كوششهاي زيادي بعمل آمده است تا بتوان اين خصوصيات را از ويژگيهاي آسان تر خاك نظير توزيع اندازه ذرات خاك جرم مخصوص ظاهري مقدار ماده آلي و همچنين مقدار رطوبت خاك در مكشهاي بخصوصي محاسبه كرد. هدف از اين تحقيق مقايسه مدل هاي وانگنوختن و بروكس و كوري به روش حل معكوس براي تخمين ضرايب آنها با دو تابع رگرسيوني در برآورد منحني نگهداري آب خاك مي باشد. در روش حل معكوس ضرايب مورد نظر معادله غير خطي با استفاده از تكنيك حداقل مجموع مجذورات تخمين زده مي شود. در اين مطالعه دو نوع خاك يكي داراي بافت لوم شني و ديگري داراي بافت لوم رسي كه هر يك 60 تن در هكتار كود گاوي در مزرعه دريافت كرده بودند مورد آزمايش قرار گرفتند. سه ماه بعد از دريافت كود منحني نگهداري آب آنها در 18 پتانسيل ماتريك در دامنه 10- تا 1500- كيلوپاسكال توسط دستگاه صفحه فشار در آزمايشگاه تعيين گرديد. جهت تخمين ضرايب معادلات وانگنوختن و بروكس و كوري با استفاده از روش حل معكوس توسط برنامه رايانه اي RETC، و نيز جهت تعيين ضرايب معادلات رگرسيوني داده هاي آزمايشگاهي به دو صورت زير بكار گرفته شدند. 1) دو جفت داده (نقطه 30- و 1500- كيلوپاسكال)، و 2) 18 جفت داده اندازه گرفته شده در آزمايشگاه استفاده گرديد. به منظور مقايسه دقت مدلهاي مختلف مجموع مجذورات انحرافها (SSD) و ضريب تبيين (R) بين داده هاي آزمايشگاهي و مقادير تخمين زده شده توسط مدل هاي مختلف محاسبه گرديد. نتايج نشان داد با بكارگيري تنها دو رطوبت اندازه گيري شده در پتانسيل هاي ماتريك 30- و 1500- كيلوپاسكال مدل هاي وانگنوختن و هر دو معادله رگرسيوني خصوصا فرم نمايي دقتي مشابه و بيشتر از مدل بروكس و كوري بخصوص در خاك لوم شني داشتند. با بكارگيري تعداد داده آزمايشگاهي بيشتر مدلهاي وانگنوختن و بروكسو كوري نسبت به معادلات رگرسيوني پيش بيني دقيق تري از منحني نگهداري آب بويژه در خاك لوم رسي ارائه كردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نقوی، ه.، و افیونی، م.، و عابدی کوپایی، ج.، و حاج عباسی، م. (1382). برازش منحنی نگهداری رطوبت خاک با روش حل معکوس در منطقه غیر اشباع خاک. علوم خاک و آب, 17(1), 58-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=899Vancouver : کپی

نقوی هرمز، افیونی مجید، عابدی کوپایی جهانگیر، حاج عباسی محمدعلی. برازش منحنی نگهداری رطوبت خاک با روش حل معکوس در منطقه غیر اشباع خاک. علوم خاک و آب. 1382 [cited 2021June13];17(1):58-67. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=899IEEE : کپی

نقوی، ه.، افیونی، م.، عابدی کوپایی، ج.، حاج عباسی، م.، 1382. برازش منحنی نگهداری رطوبت خاک با روش حل معکوس در منطقه غیر اشباع خاک. علوم خاک و آب, [online] 17(1), pp.58-67. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=899. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 169 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی