برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  13 , شماره  38 ; از صفحه 27 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

اثر آتنولول در درمان كارديوميوپاتي اتساعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: كارديوميوپاتي اتساعي از علل عمده نارسايي قلبي است كه تاكنون درمان قطعي براي آن يافت نشده است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي اثر آتنولول بر روي بهبود وضعيت باليني و اكوكارديوگرافيك بيماران مبتلا به كارديوميوپاتي اتساعي است. تا بتوان يك راه حل درماني مناسب براي اين بيماران كه درمان اصلي آنها يعني پيوند قلب است ارايه نمود، چراكه پيوند قلب، به دليل هزينه بالا، تكنيك پيچيده و عدم دسترسي به دهنده مناسب، در كشور ما در حال حاضر كمتر امكانپذير است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كه از نوع كارآزمايي باليني دوسوكور مي باشد، تعداد 23 بيمار مبتلا به كارديوميوپاتي اتساعي (اعم از ايديوپاتيك و ايسكميك) مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (ره) ساري، انتخاب شده و در دو گروه مورد (12 نفر) و شاهد ( 11نفر) به صورت تصادفي و سازگار از نظر سن، جنس، عملكرد قلبي، عدم وجود بيماري هاي همزمان ديگر و كسر جهشي مورد مطالعه قرار گرفتند. در ابتدا بر اساس عملكرد قلبي و معيارهاي اكوكارديوگرافيك شامل: قطر بطن چپ در انتهاي دياستول، قطر بطن چپ در انتهاي سيستول، كسر جهشي، ضخامت سپتوم بين بطني، ضخامت ديواره خلفي بطن چپ و فاصله نقطه E تا سپتوم بين بطني تعيين گرديد. سپس براي هر دو گروه داروهاي مصرفي شامل ديگوكسين، مهاركننده هاي آنزيم هاي مبدل آنژيوتانسين، ديورتيك، آسپيرين و تركيبات نيترات تجويز شد. علاوه بر آن به گروه مورد، قرص آتنولول به ميزان 50-25 ميلي گرم روزانه داده شد. هر بيمار به مدت سه ماه پيگيري شد و در پايان اين مدت معيارهاي ذكر شده مجددا بررسي شدند. البته طي اين مدت 4 بيمار (يك نفر از گروه مورد و 3 نفر از گروه شاهد) از مطالعه حذف شدند. يافته ها: بعد از جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها مشخص گرديد كه فاصله نقطه E تا سپتوم بين بطني (از 22 ميلي متر به 17.5 ميلي متر)،LVPWD  (از 10.1 ميلي متر به8.9 ميلي متر) و كسر جهشي (از 27.7% به 32.9%) در گروه مورد نسبت به گروه شاهد تفاوت معني داري پيدا كرد. (به ترتيبP<0.02 ، P<0.03 و (P<0.05 ولي در ساير متغيرها تفاوت معني داري يافت نشد.
استنتاج: استفاده از آتنولول در درمان كارديوميوپاتي اتساعي طي سه ماه، سبب بهبود برخي معيارهاي اكوكارديوگرافيك (كسر جهشي. فاصله نقطه E تا سپتوم بين بطني، ضخامت ديواره - خلفي بطن چپ) و در نتيجه عملكرد قلبي بيماران خواهد شد ولي از نظر Functional class (F.C) تاثير محسوسي نخواهد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مخبری، و.، و محسنی، ا.، و بیاتی، ب.، و قائمیان، ع.، و طبیبان، س.، و باقری، ب. (1382). اثر آتنولول در درمان کاردیومیوپاتی اتساعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 13(38), 27-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=874Vancouver : کپی

مخبری وحید، محسنی اسداله، بیاتی بابک، قائمیان علی، طبیبان ساسان، باقری بابک. اثر آتنولول در درمان کاردیومیوپاتی اتساعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1382 [cited 2021April17];13(38):27-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=874IEEE : کپی

مخبری، و.، محسنی، ا.، بیاتی، ب.، قائمیان، ع.، طبیبان، س.، باقری، ب.، 1382. اثر آتنولول در درمان کاردیومیوپاتی اتساعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 13(38), pp.27-32. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=874>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی