برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1387 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 55 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني نسبي افكار خودكشي در دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان (سال 1384)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خیابان استانداری، مرکز پزشکی نور، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، کدپستی 993-81465
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شيوع بالاي خودكشي در سنين 15 تا 24 سال، شناسايي افراد داراي افكار خودكشي به عنوان يك فاكتور پيشگويي كننده مهم، مي تواند زمينه را براي مداخلات پيشگيري كننده از انجام خودكشي فراهم نمايد. اين مطالعه به منظور بررسي فراواني نسبي اين افكار در دانشجويان سه دانشگاه اصفهان طراحي و اجرا شد.
روش كـار: در يك مطالعه توصيفي - تحليلي (مقطعي) 300 نفر از دانشجويان 25 -19 ساله مشغول به تحصيل و غير مهمان در سه دانشگاه اصفهان (دانشگاه علوم پزشكي، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتي) در سال 1384 از نظر شيوع افكار خودكشي مورد بررسي قرار گرفتند كه تعداد نمونه بر اساس جمعيت هر دانشگاه و نسبت دانشجويان دختر به پسر به صورت تصادفي انتخاب و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد شده سازمان بهداشت جهاني با عنوان جدول سنجش عوامل خطر بهداشت روان
 (Step) WHO بود كه به صورت دو قسمتي، براي ارزيابي متغيرهاي دموگرافيك و افكار خودكشي بود. پس از جمع آوري اطلاعات از طريق نرم افزار SPSS و اجراي آزمون هاي مجذور كاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: 31 نفر از دانشجويان هر سه دانشگاه (
10.33%) با فاصله اطمينان 95% (11.07% -8.92%) افكار خودكشي داشتند. فراواني نسبي افكار خودكشي در دانشجويان پسر دانشگاه صنعتي اصفهان به طور معناداري بيشتر از ساير دانشجويان بود (p<0.05). همچنين فراواني نسبي افكار خودكشي در دانشجويان خوابگاهي اين دانشگاه بيشتر از دانشجويان بومي اين دانشگاه و دانشجويان خوابگاهي دو دانشگاه ديگر مي باشد (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به شيوع قابل ملاحظه تفكر خودكشي در دانشجويان به ويژه در دانشجويان پسر و غير بومي، نياز به انجام يك مطالعه آينده نگر با حجم نمونه بيشتر براي بررسي شناسايي دقيق تر گروه هاي در معرض خطر، تعيين فاكتورهاي خطر و برنامه ريزي گام به گام براي كاهش ريسك فاكتورها ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 427
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی