7 SID.ir | بررسي و تعيين روش آماربرداري بهينه در جنگل هاي ارسباران

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
بررسي و تعيين روش آماربرداري بهينه در جنگل هاي ارسباران
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اين تحقيق سعي گرديد يك روش بهينه آماربرداري براي كسب اطلاعات از توده هاي جنگلي طبيعي ارسباران بررسي و معرفي گردد. به اين منظور با استفاده از يك شبكه آماربرداري منظم تصارفي به ابعاد 300×150 متر تعداد 140 قطعه نمونه در سه روش آماربرداري با قطعات نمونه دايره اي، مستطيلي و خط نمونه از منطقه حفاظت شده ارسباران برداشت شد و سه مشخصه سطح مقطح برابر سينه و تهداد درختان در هكتار و زمان برداشت در قطعات نمونه و خط نمونه ها مدنظر قرار گرفت. آزمون دانكن و آزمون t نشان داد كه بين ميانگين سطح مقطع برابر سينه و تعداد درختان در هكتار محاسبه شده از سه روش يادشده اختلاف معني داري وجود ندارد اما ميانگين زمان برداشت قطعات نمونه دايره اي، مستطيلي و خط نمونه ها اختلاف معني داري را نسبت به هم نشان مي دهد. سپس به منظور تعيين روش آماربرداري بهينه از رابطه (Husch. B. Miller ... 1982) E2%xT استفاده شد كه در آن E% درصد اشتباه آماربرداري در سطح اطمينان معين و (T) زمان برداشت نمونه ها مي باشند. در نهايت آماربرداري با به كارگيري خط نمونه به عنوان روش آماربرداري بهينه در جنگل هاي ارسباران معرفي گرديد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی