7 SID.ir | تعيين مناسب ترين روش آماربرداري در جنگل داري شهري

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين مناسب ترين روش آماربرداري در جنگل داري شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يكي از مهمترين اطلاعات موردنياز در جنگلداري شهري، آگاهي از مساحت يا نسبت فضاهاي سبز شهري است. امروزه در كشورهاي مختلف دنيا از روش هاي مختلفي به منظور نيل به اين هدف استفاده مي گردد. در اين تحقيق براي اولين بار در ايران از روش هاي مختلف آماربرداري شامل آماربرداري صددرصد با استفاده از نوارهاي 10 متري، نمونه برداري هاي تصادفي ساده، بلوكي تصادفي، منظم تصادفي، دو مرحله اي و نمونه برداري با شبكه نقطه چين و با استفاده از عكس هاي هوايي براي برآورد مساحت درختان حاشيه اي خيابان وليعصر تهران به طول 5000 متر (500 نوار 10 متري در دو طرف خيابان) استفاده شد. در آماربرداري صددرصد كه به عنوان مبناي مقايسه با ساير روش ها در نظر گرفته شد، با اندازه  گيري گستره عرضي تاج درختان (كه همان عرض نوارهاي 10 متري بود) مساحت نوارها محاسبه شد. در ساير روش ها نيز از بين نوارهاي اندازه گيري شده، تعدادي انتخاب و با استفاده از فرمول هاي مربرطه، با استفاده از آزمون كاي اسكور نرمال بودن داده ها اثبات شده و از آزمون t براي تعيين معني دار بودن اختلاف بين روش هاي مختلف نمونه برداري با آماربرداري صددرصد استفاده شد. در اين مرحله تنها اختلاف روش بلوكي تصادفي(حالت اول) با آماربرداري صددرصد معني دار بود، كه از مقايسه ها حذف و براي تعيين روش آماربرداري بهينه مقدار E2%×T براي ساير روش هاي نمونه برداري محاسبه شد. در بين ساير روش هاي نونه برداري كمترين مقدار E2%×T مربوطه به روش نمونه برداري با شبكه نقطه چين (2306.56) بود. علاوه بر اين چون اين روش نياز به زمان و نيروي كار كمتري دارد، به عنوان مناسب ترين روش آماربرداري در جنگلداري شهري پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 326
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی