برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 130 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط فعاليت محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال (HPA) با IL-6 طي التهاب مزمن ناشي از آرتريت روماتوييد و تغيير آستانه گيرنده هاي درد طي آن در رتهاي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 

مقدمه: محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال (HPA) بدليل ارتباط نزديک با سيستم ايمني در شرايط التهابي تغييرات مختلفي از خود نشان مي دهد. اين محور طي التهاب حاد افزايش توليد هورمونهاي Adrenocorticotropin (ACTH) و cotricosterone تحت تاثير IL-6 را نشان ميدهد در حالي که اين تغييرات طي التهاب مزمن متفاوت بوده و نظرات گوناگوني در مورد آن وجود دارند. اين مطالعه با توجه به مزمن و التهابي بودن بيماري آرتريت روماتوييد (RA)، با هدف بررسي تغييرات فعاليت محور HPA، سيتوکاين IL-6 و هيپرآلژزي و نحوه ارتباط اين تغييرات با يکديگر طي ايجاد التهاب مزمن ناشي از RA انجام گرفت.
روش ها: در اين مطالعه تعداد 14 سر موش صحرايي نر
Wistar را در دو گروه 7 تايي بطور تصادفي قرار گرفتند. در يک گروه با تزريق کف پايي Complete Freund’s adjuvant (CFA) آرتريت روماتوييد در پاي مورد نظر ايجاد شد. گروه دوم بعنوان کنترل در نظر گرفته شدند. جهت بررسي فعاليت محور HPA مقادير corticosterone, ACTH سرمي در سه نوبت (روزهاي صفر و 6 و 21) توسط کيتهاي اختصاصي استاندارد ELISA سنجيده شدند. IL-6 سرمي نيز بعنوان سيتوکاين التهابي در شرايط مزمن توسط کيت اختصاصي ELISA در روزهاي فوق اندازه گيري شد. جهت بررسي تغييرات رفتاري طي آرتريت روماتوييد با استفاده از دستگاه Radiant heat هيپرآلژزي حرارتي طي روزهاي صفر و 6 و 21 سنجيده شد.
يافته ها: مقادير
IL-6 در روزهاي 6 و 21 پس از تزريق CFA در گروه RA افزايش معني داري نسبت به روز صفر همان گروه و روزهاي 6 و 21 گروه کنترل نشان داد ACTH, corticosterone نيز در روز 6 نسبت به روز صفر در گروه RA افزايش معني داري نشان دادند ولي در روز 21 تفاوت معني داري با روز صفر همان گروه و روز 21 گروه کنترل نداشتند. هيپرآلژزي حرارتي در روز 6 گروه RA بطور معني داري نسبت به روز صفر همان گروه و روز 6 گروه کنترل افزايش داشت. روز 21 هيپرآلژزي تفاوت معني داري نسبت به روز صفر گروه RA و روز 21 گروه کنترل نداشت.
نتيجه گيري: در جمع بندي کلي چنين ميتوان بيان کرد که پاسخ محور
HPA به اثر فيدبک مثبت IL-6 طي بيماري آرتريت روماتوييد کاهش نشان ميدهد و اين محور توانايي تعديل ترشح ACTH, corticosterone طي اين التهاب مزمن را ندارد. از سوي ديگر روند علايم بيماري مانند هيپرآلژري بيانگر دخالت يکسري عوامل ديگر غير از تغييرات فعاليت محور HPA و IL-6 جهت تعديل اين موارد بود که نياز به بررسيهاي بيشتري دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1956
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی